Liv Bente Romundstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Bente Romundstad

Liv Bente Romundstad
28.01.2019
Assistert befruktning hjelper mange å bli foreldre, men både biologien og lovverket setter begrensninger. Det første prøverørsbarnet ble født i England i 1978. Til nå har over åtte millioner barn...
Liv Bente Romundstad
06.11.2008
Sandvik, K. Ønskebarn Historier om barnløshet. 256 s, tab. Oslo: Gyldendal, 2008. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-37849-0 Forfatteren er en journalist som intervjuer ulike kvinner og par som har til...
Liv Bente Romundstad
26.02.2009
Illustrasjonsfoto GV-Press/NordicPhotos Reproduksjon og seksualitet er tett assosiert. Utviklingen av prevensjonsmidler og assistert befruktning har imidlertid muliggjort seksualitet uten...
Liv Bente Romundstad, Arne Sunde, Sigrun Kjøtrød, Hildegunn Stoum, Knut Hofft Kierulf, Berit Lippe, Astri Wold, Vidar von Düring
29.11.2006
Tilbakeføring av mer enn ett embryo per behandlingsforsøk har ført til en høy forekomst av flerlingsvangerskap, noe som innebærer økt risiko for komplikasjoner, for tidlig fødsel og perinatal...
Liv Bente Romundstad
18.02.2011
Heffner, Linda J. Schust, Danny J. The reproductive system at a glance 3. utg. 128 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 22 ISBN 978-1-4051-9452-5 I tråd med tittelen gir...
Liv Bente Romundstad, Arne Sunde
30.04.2012
Antallet ufrivillig barnløse er stadig økende. Er det ønskelig med et offentlig tilbud om assistert befruktning? Prioriteringsdebatten rundt assistert befruktning har skapt et stort engasjement siden...
Liv Bente Romundstad
29.05.2012
Schmidt, Lone Pinborg, Anja Fertilitet og sundhed 288 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 278 ISBN 978-87-628-1035-8 Boken er et samarbeidsprosjekt mellom 26 forskere og leger...