Liv Bente Romundstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : libero@ntnu.no

Liv Bente Romundstad er dr.med. og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hennes spesialfelt er assistert befruktning. Hun arbeider som gynekolog ved Spiren Fertilitetsklinikk og som forsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir at hun har mottatt foredragshonorar fra Bayer, Ferring Pharmaceuticals, Gedeon Richter og MSD.

Artikler av Liv Bente Romundstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media