Når ønske om barn betyr alt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sandvik, K.

  Ønskebarn

  Historier om barnløshet. 256 s, tab. Oslo: Gyldendal, 2008. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-05-37849-0

  Forfatteren er en journalist som intervjuer ulike kvinner og par som har til felles at de ønsker barn og sliter med å oppnå graviditet. Hun fikk selv sitt første barn da hun var 39 år gammel. Gravid med nummer to bestemte hun seg for å skrive denne boken etter en samtale med en venninne som skulle i gang med prøverørsbehandling. Leseren blir kjent med 15 personer som forteller sine historier. Vi møter par, enslige og homofile som alle ønsker barn. Bredden ivaretas ved at leseren også møter en kvinne som har valgt å leve uten barn. Boken er lettfattelig skrevet og egner seg godt for et bredt publikum utover helsepersonell som møter ufrivillig barnløse og kvinner som er gravide etter assistert befruktning. Mange vil kjenne seg igjen og boken legitimerer på en god måte de vanskelige psykiske og sosiale følgene av ufrivillig barnløshet (eksempelvis skam, utilstrekkelighet, samlivsproblemer, misunnelse og isolasjon). Den anbefales av Norsk forening for fertilitet og barnløshet.

  De 14 kapitlene er bygd opp i en forteller-jeg-form og veksler elegant mellom historiene som presenteres og en faktadel med medisinsk historie, juridiske aspekter, etikk og ulike metoder knyttet til assistert befruktning. Enkelte kapitler innledes med en overskrift som gir et hint om hvilken bakgrunn neste person har. Ulike aspekter som adopsjon, egg- og sæddonasjon, anonymitet og behandling av enslige og homofile belyses.

  Det gis en god beskrivelse av gangen i et vanlig prøverørsforsøk, hvordan behandlingen foregår samt psykiske og sosiale aspekter knyttet til både infertilitet og behandling. Forfatterens veksling mellom fakta og personlige intervju skaper kontraster og variasjon, og skildrer samtidig kvinnenes veksling mellom håp og skuffelse, sorg og glede.

  I siste kapittel får vi en rapport om status for dem som er med i boken. Bakerst finnes kildehenvisning og ordliste med forklaring på medisinske begreper og medikamenter.

  Barnløshet engasjerer mange. Temaet aktiverer mange etiske problemstillinger, fra prioriteringer av offentlige helsekroner til egne personlige opplevelser av meningen med livet. Mange barnløse opplever fordomsfulle holdninger fra omgivelsene, og jeg mener bøker som denne kan bidra til å bryte ned barrierer og fordommer. Slik kan denne boken være nyttig, både i forhold til adopsjon og til assistert befruktning. Ønskebarn er både informativ og spennende og anbefales først og fremst til barnløse og deres nærmeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media