Forplantningsapparatet på 1 – 2 – 3

Liv Bente Romundstad Om forfatteren
Artikkel

Heffner, Linda J.

Schust, Danny J.

The reproductive system at a glance

3. utg. 128 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 22

ISBN 978-1-4051-9452-5

I tråd med tittelen gir forfatterne en innføring i reproduksjonssystemet. Boken er todelt. Den første delen består av 25 kapitler hvor man får en oversikt over reproduksjonsanatomi og fysiologi. Forfatterne innleder med hypofysen, dens gonadotropinutskillelse og regulering. Videre følger en kort innføring i genetikk og embryologi med utvikling av kvinnelige og mannlige forplantningsorganer. De beskriver den normale pubertetsutviklingen for begge kjønn, og deretter følger en anatomisk og fysiologisk innføring i kjønnsorganene til den voksne mann og kvinne. Befruktning, svangerskap, prevensjon og overgangsalder beskriver de avslutningsvis i den første delen.

Den andre delen består av 23 kapitler. Her er det hovedsakelig en innføring i de vanligste kliniske abnormalitetene, relatert til reproduksjonsapparatet for begge kjønn. I denne nye utgaven er det nye kapitler som omhandler fødselskomplikasjoner, benigne og maligne mammatilstander, i tillegg til en oppdatering på diagnostikk av testikkeltumorer og sykdommer i prostatakjertelen. Nytt i denne utgaven er også en del med selvtesting i form av flervalgsspørsmål. Dette er med på å gjøre den velegnet til eksempelvis PBL-undervisning av medisinstudenter.

Boken er lettlest, enkel å slå opp i og oversiktlig. Illustrasjonene holder høy kvalitet, de er fargemessige delikate og generelt sett forståelige. Forholdet mellom tekst og illustrasjoner balanserer godt.

Boken kan absolutt være nyttig for medisinstudenter, leger i spesialisering, sykepleiere, jordmødre og for andre som søker kunnskap om det fascinerende og komplekset samspillet i det humane reproduksjonssystemet.

Anbefalte artikler