Lisbet Kongsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisbet Kongsvik

Lisbet Kongsvik
20.11.2002
Yngve Mikkelsen, Åse Brinchmann-Hansen, Erik Høiskar og Ragnhild Øydna Støen. Foto L. Kongsvik Gruppen har fått i oppdrag å utrede en tredelt turnustjeneste, psykiatriens plass i turnustjenesten samt...
Lisbet Kongsvik
20.11.2002
I alt 48 fylkesavdelinger, yrkes- og spesialforeninger har benyttet seg av dette tilbudet. Tilknytningen gir mulighet til fri benyttelse av det databasebaserte publiseringsverktøyet Gloria som er...
Lisbet Kongsvik
20.11.2002
Hans Kristian Pedersen og Erik H. Grangård deltok på nettredaksjonens webmaster-kurs. Foto L. Kongsvik Nettsjef Stine Bjerkestrand Nesje og nettredaktør Hans Petter Fosseng i Legeforeningens...
Lisbet Kongsvik
20.11.2002
På toppen i Akademikerne: Christl Kvam, ny leder, og Hans Kristian Bakk, ny nestleder. Foto L. Kongsvik På rådsmøtet i Akademikerne 22. oktober ble Christl Kvam, tidligere nestleder i Akademikerne,...
Lisbet Kongsvik
30.11.2002
Mariann Mathisen og Svein Zander Bratland er svært fornøyde med Primærmedisinsk uke. Foto L. Kongsvik Årets arrangement var det sjuende i rekken siden 1989 og gjennom kurs i bl.a. pediatri, geriatri...