Stor oppslutning om Primærmedisinsk uke

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  «Fra soloppgang til solnedgang – fra øst til vest i livet» var temaet for Primærmedisinsk uke som samlet over 900 leger på Soria Moria kurs- og konferansesenter.

  Artikkel

  Årets arrangement var det sjuende i rekken siden 1989 og gjennom kurs i bl.a. pediatri, geriatri og omsorg ved livets slutt, ble både «soloppgangen og solnedgangen» dekket.

  Siden forrige Primærmedisinsk uke er fastlegeordningen innført i Norge. Fastlegereformen hadde derfor en bred plass. Årets program rettet spesielt søkelyset mot det forebyggende helsearbeidet med temaer som bl.a. helse, miljø og mat, røykeavvenning, helsestasjon og skolehelsetjeneste.

  Bedre kvalitet

  Bedre kvalitet

  Helseminister Dagfinn Høybråten tok i sin hilsningstale utgangspunkt i helsetjenesten sett fra pasientens ståsted: – Innbyggernes forventninger til primærmedisinen er et godt og tilgjengelig helsetjenestetilbud, sammenhengende tjenester, god hjelp til den som trenger det mest og hjelp til å holde seg unna helsetjenesten.

  Høybråten pekte på at utfordringen nå blir å benytte de mulighetene som fastlegeordningen gir til å utvikle en kvalitetsmessig bedre allmennlegetjeneste. – Fastlegen har faglige utfordringer i forhold til det å gi best mulig tilbud til de innbyggere som er på listen, sa han.

  Et læringsverksted

  Et læringsverksted

  – Primærmedisinsk uke skal være et læringsverksted som fremhever den gode dialog mellom forelesere og deltakere. Vi har denne gangen hatt livets ytterpunkter omkring fødsel og død i tankene, men mottoet gir også assosiasjoner til andre ytterpunkter, kontraster og dilemmaer i tilværelsen, sa leder av hovedkomiteen Svein Zander Bratland ved åpningen.

  Fornøyde arrangører

  Fornøyde arrangører

  – Dette er helt fantastisk. Det har bare vært godord å høre så langt, sier Svein Zander Bratland i etterkant.

  – Vi har hatt flere tilbud på programmet enn tidligere, og mange har gitt positive tilbakemeldinger nettopp på at sammensetningen av programmet favner et så bredt spekter av temaer, sier han. – Det har vært viktig for oss å utforme et program som vil skape interesse ikke bare blant primærlegene, men også blant deres medarbeidere. Dette er en gruppe som gjennom fastlegeordningen har fått nye utfordringer og oppgaver.

  – Primærmedisinsk uke er ikke minst en viktig møteplass for kolleger og mange gir uttrykk for at det sosiale er vel så viktig som det faglige innholdet. Det er også svært hyggelig å konstatere at vi i år har mange deltakere som er her for første gang, sier Bratland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media