Arbeidsgruppe for turnustjeneste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Sosial- og helsedirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede turnustjenesten.

  Artikkel

  Gruppen har fått i oppdrag å utrede en tredelt turnustjeneste, psykiatriens plass i turnustjenesten samt ventelisteproblematikk og fortrinnsrett. I tillegg vil gruppen bruke tid på fortløpende evaluering av turnustjenesten, økonomiske og organisatoriske forhold knyttet til turnustjenesten og eventuelle alternative løsninger hvis turnustjenesten blir et særnorsk fenomen.

  I arbeidsgruppen er Legeforeningen representert ved visepresident og leder av Yngre legers forening, Yngve Mikkelsen, leder av Legeforeningens turnusråd, Erik Høiskar, nestleder i Norsk medisinstudentforening, Ragnhild Øydna Støen og fagsjef Åse Brinchmann-Hansen fra Legeforeningens sekretariat.

  Kommunenes Sentralforbund har én representant, Statens autorisasjonskontor to og Sosial- og helsedirektoratet fire representanter. Harald Hauge og Anne Solsvik fra Sosial- og helsedirektoratet er henholdsvis leder og sekretær for arbeidsgruppen. Utredningen skal være klar ved påsketider 2003.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media