Arbeidsgruppe for turnustjeneste

Lisbet Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Yngve Mikkelsen, Åse Brinchmann-Hansen, Erik Høiskar og Ragnhild Øydna Støen. Foto L. Kongsvik

Gruppen har fått i oppdrag å utrede en tredelt turnustjeneste, psykiatriens plass i turnustjenesten samt ventelisteproblematikk og fortrinnsrett. I tillegg vil gruppen bruke tid på fortløpende evaluering av turnustjenesten, økonomiske og organisatoriske forhold knyttet til turnustjenesten og eventuelle alternative løsninger hvis turnustjenesten blir et særnorsk fenomen.

I arbeidsgruppen er Legeforeningen representert ved visepresident og leder av Yngre legers forening, Yngve Mikkelsen, leder av Legeforeningens turnusråd, Erik Høiskar, nestleder i Norsk medisinstudentforening, Ragnhild Øydna Støen og fagsjef Åse Brinchmann-Hansen fra Legeforeningens sekretariat.

Kommunenes Sentralforbund har én representant, Statens autorisasjonskontor to og Sosial- og helsedirektoratet fire representanter. Harald Hauge og Anne Solsvik fra Sosial- og helsedirektoratet er henholdsvis leder og sekretær for arbeidsgruppen. Utredningen skal være klar ved påsketider 2003.

Anbefalte artikler