Linn Getz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Linn Getz

Elin Stranden, Ida Foyn Gundersen, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Kai Brynjar Hagen, Bente Prytz Mjølstad
09.11.2020
Obesity is one of the great health challenges of our time. This development is linked to complex dynamics between dietary habits, physical activity, physiology, genetics and epigenetics in a...
Elin Stranden, Ida Foyn Gundersen, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Kai Brynjar Hagen, Bente Prytz Mjølstad
09.11.2020
Fedme er en av samtidens store helseutfordringer. Utviklingen er knyttet til en kompleks dynamikk mellom matvaner, fysisk aktivitet, fysiologi, genetikk og epigenetikk i en globalisert verden der...
Tor Magne Johnsen, Børge Lønnebakke Norberg, Frode Helgetun Krogh, Johann Agust Sigurdsson, Linn Getz
29.06.2020
The contract GP scheme was established in Norway in 2001. The reform entailed a greater responsibility conferred on the municipalities for ensuring medical services to the population, while the...
Tor Magne Johnsen, Børge Lønnebakke Norberg, Frode Helgetun Krogh, Johann Agust Sigurdsson, Linn Getz
29.06.2020
Fastlegeordningen ble etablert i Norge i 2001. Reformen medførte at kommunene fikk større ansvar for å sikre legetjenester til befolkningen, samtidig som innbyggerne fikk anledning til å velge en...
Linn Getz
27.03.2020
I ulike roller og sammenhenger utfordres leger for tiden på måter få av oss har erfart tidligere. La oss holde hodet kaldt og hjertet varmt. Som gruppe betraktet er leger kompetitive. Men nå er...
Linn Getz
10.12.2018
Foto: Anne-Line Bakken I kullboka på 80-tallet, yrkesdrømmen: «Infeksjonsmedisiner eller psykoanalytiker med persiske gulvtepper». Jeg endte som professor i medisinske atferdsfag, opptatt av den...
Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, Irene Hetlevik
28.06.2007
Kronisk tretthetssyndrom, også kalt kronisk utmattelsessyndrom, er en lidelse mange assosierer med avmektighet. Ikke bare hos pasientene, men også hos hjelperne. En fersk rapport fra...
Irene Hetlevik, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen
09.10.2008
Helt siden 1980-årene er det blitt utformet og forsøkt implementert kliniske retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer, spesielt med tanke på bruk i allmennpraksis. Men studier viser...
Irene Hetlevik, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen
09.10.2008
Clinical guidelines for prevention of cardiovascular disease have been developed and implementation of them attempted since the 1980s. Although the guidelines have been especially tailored to general...
Tor-Johan Ekeland, Linn Getz, Irene Hetlevik, Anna Luise Kirkengen, Edvin Schei, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen
14.05.2009
Medisinsk forskning frembringer en stor mengde data, men altfor sjelden forekommer det genuint nye innsikter. For å unngå at forskningen bare reproduserer seg selv, bør både planlegging, innsamling...
Linn Getz
29.11.2006
Som menig leser av det ellers så utmerkede Tidsskriftet ble jeg bekymret over et par annonser i nr. 20/2006. Bekymring nr. 1 ble utløst av Viagra-annonsen (side 2634) med teksten «Harder erections...
Linn Getz
11.09.2003
Per, Fugelli, Grete, Stang, Bente, Wilmar, Makt og medisin Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Rapport nr. 57. 192 s, ill. Oslo: Unipub, 2003. Pris NOK 100 ISBN 82 – 92028 – 62 – 5 Her har vi...
Linn Getz
20.05.2001
Nylig lyttet jeg til en gjesteforelesning av George C. Williams, amerikansk professor emeritus i økologi og evolusjon (1). Williams betraktet sin venstre underarm og sa: ”Jeg har viet mitt liv til å...
Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, Irene Hetlevik
09.10.2008
A Doctor’s Prayer If I can stop one Heart from breaking I shall not live in vain If I can ease one Life the Aching Or cool one Pain Or help one fainting Robin Unto his Nest again I shall not live in...
Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, Irene Hetlevik
09.10.2008
A Doctor’s Prayer If I can stop one Heart from breaking I shall not live in vain If I can ease one Life the Aching Or cool one Pain Or help one fainting Robin Unto his Nest again I shall not live in...
Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad
08.04.2011
Human beings have unique characteristics that distinguish them from all other known organisms – a capacity for self-reflection, for designing sophisticated symbolic structures, for attaching...
Linn Getz
20.10.2005
Kringlen, Einar Psykiatri 8. utg. 617 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. Pris NOK 450 ISBN-82- 05-33504 - 4 Dette er 8. reviderte utgave av en veletablert norsk lærebok som ble først...
Linn Getz
21.10.2010
Mæland, John Gunnar Hva er helse 160 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 159 ISBN 978-82-15-01253-7 Lar du seg fascinere av lekre, små bøker om store, komplekse temaer, som tillit, angst,...
Nils Moe, Linn Getz, Ketil Dahl, Irene Hetlevik
23.09.2010
De synspunkter Sverre Sandberg og medforfattere fremfører her er delvis i tråd med vårt syn på kvalitetssikring av blodtrykksapparater ( 1 ). NOKLUS har både erfaring og logistikk for å kunne ta på...
Nils Moe, Linn Getz, Ketil Dahl, Irene Hetlevik
17.06.2010
Blodtrykksmåling er en av de mest benyttede prosedyrer i klinisk medisin på alle nivåer i helsetjenesten. Blodtrykk måles dessuten både i forskningssammenheng og av folk i sine egne hjem. Forhøyet...