Linn Getz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Allmennmedisinsk forskningsenhet

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

NTNU

Hun har bidratt med idé, utforming, design, analyse og tolkning av data, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Linn Getz er lege, professor i medisinske atferdsfag og leder av Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Linn Getz
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media