Godt og elegant om helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mæland, John Gunnar

  Hva er helse

  160 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 159

  ISBN 978-82-15-01253-7

  Lar du seg fascinere av lekre, små bøker om store, komplekse temaer, som tillit, angst, kosmos, krig, feminisme, medisin eller EU? Da er Universitetsforlagets «Hva er»-serie noe for deg. Den omfatter allerede mer enn 30 modige titler. Professor i sosialmedisin John Gunnar Mæland har påtatt seg å drøfte spørsmålet hva er helse? Oppgaven kan se uskyldig ut, men fra et teoretisk perspektiv er temaet både komplekst og kontroversielt. Forfatteren starter og avrunder da også sin utredning med henvisning til historien om de blinde menn og elefanten: Beskrivelsen av en elefant vil avhenge av hvilken del av den man tar utgangspunkt i. Det samme kan sies om fenomenet helse.

  Hva er helse handler om hva begrepet helse rommer, hvilke dimensjoner det omfatter, og hvordan det kan beskrives og måles. Forfatteren har satt seg godt inn i tematikken, skriver lett og presist, og det er inspirerende å følge fremstillingen. Vi presenteres for det biomedisinske helsebegrepet (helse som fravær av sykdom), samt for mer holistiske ideer, ideer om helse som velbefinnende, og helse som evne til å realisere sine mål, mer eller mindre uavhengig av sykdom. De ulike modellene betraktes på en meningsfylt måte i lys av tider og trender i samfunnsutviklingen; ikke minst er drøftelsen av WHOs helsedefinisjon klok. Vi stifter bekjentskap med flere navn fra idéhistorien – på en måte som fremmer gjenkjennelse og oversikt. I det store og hele er boken ganske lavmælt i sin fremstilling, men av og til trår forfatteren til med klare meninger. Han slår bl.a. til mot det han opplever som en industri av livskvalitetsforskning, der mye har vært «drevet av tall og ikke av innhold». En god formulering – som nok kan sies å ha relevans for flere forskningsarenaer.

  Denne boken kan bidra til allmenndannelsen hos alle som jobber i (eller utdanner seg til) vårt såkalte helsevesen. Den har også verdi for lesere som på ulike måter kommer i kontakt med helsebegrepet; politikere, journalister, lærere, samfunnsvitere, alternative behandlere og folk flest.

  Dette dreier seg om hvordan man kan begrepsfeste og forstå helse. Forfatteren sier rimeligvis lite om hva som gir god helse, og det var heller ikke meningen. Men det er fint hvis Universitetsforlaget en dag velger å gå videre og utgi boken Hva er kildene til helse. Tiden er inne for en klok drøftelse av dette. Ideen er herved lansert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media