Lindbæk M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lindbæk M

Jodalen H, Lindbæk M
30.10.1999
Barn under behandling må revurderes minst hvert år Allergisk rhinitt er en atopisk lidelse i de øvre luftveier som har sesong- eller helårspreg, avhengig av hvilket allergen som er årsak til plagene...
Lindbæk M
20.02.1999
I flere artikler i Tidsskriftet de siste årene har det vært rettet et kritisk blikk på holdninger, kunnskaper og ferdigheter hos studenter og turnusleger (1, 2). Det er grunn til bekymring for de...
Rasting P, Lindbæk M
20.09.1998
Sammendrag Tympanometri er blitt et vanlig hjelpemiddel i vurderingen av sekretorisk otitis media i norsk allmennpraksis. Vi ønsket å evaluere hvor mye informasjon tympanometri kan gi i tillegg til...
Lindbæk M, Hjortdahl P
20.03.1998
Sammendrag Måling av C-reaktivt protein (CRP) er i løpet av få år blitt en viktig hurtigtest ved utredning av infeksjoner i allmennpraksis. 33 allmennpraktikere i søndre Vestfold registrerte...