Tympanometri på helsestasjonen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tympanometri er blitt et vanlig hjelpemiddel i vurderingen av sekretorisk otitis media i norsk allmennpraksis. Viønsket å evaluere hvor mye informasjon tympanometri kan gi i tillegg til klinisk hørselsundersøkelse vedhelsestasjonen.

  182 barn i alderen seks måneder til fire år ble undersøkt med vanlig klinisk hørsel- og øreundersøkelse og derettermed tympanometri. 39% av de undersøkte ørene viste avvikende tympanogrammer, hvorav de fleste spontant normaliserteseg. Det var dårlig samsvar mellom tympanometri og BOEL-test hos barn som var seks måneder og ett år gamle. Samsvaretvar rimelig bra mellom tympanometri og audiometri hos fire år gamle barn.

  27 barn ble henvist øre-nese-hals-lege for vurdering, hvorav 11 barn som følge av de tympanometriske funnene. 17barn ble anbefalt operativ behandling. I anamnesen var det assosiasjon mellom foreldrenes oppfatning av barnets hørselog om barnet var forkjølet og hvorvidt barnet ble henvist øre-nese-hals-lege.

  Tympanometri bidrar til at barn med sekretorisk otitis media raskere blir diagnostisert. Tympanometri er i tillegget hjelpemiddel til å bevisstgjøre foreldrene om at barna i perioder har dårlig mellomørefunksjon. Artikkelen drøfterom tympanometri bør innføres som rutinemessig screening ved norske helsestasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media