C-reaktivt protein i allmennpraksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Måling av C-reaktivt protein (CRP) er i løpet av få år blitt en viktig hurtigtest ved utredning av infeksjoner iallmennpraksis.

  33 allmennpraktikere i søndre Vestfold registrerte fortløpende 546 konsultasjoner hvor det ble utført CRP-analyse.Dette ble gjort i 10% av alle konsultasjonene (variasjonsbredde 3-31%). Allmennpraktikerne angav at CRP-testen er avstor diagnostisk nytte ved infeksjonsutredning, signifikant mindre nytte ved rutineutredning. CRP-verdien bidrog til åendre diagnosen i vesentlig grad hos 30% av pasientene i infeksjonsgruppen. Hurtigtesten bidrog til å redusereantibiotikaforskrivning i en firedel av konsultasjonene.

  CRP-testen er et viktig supplement til klinisk undersøkelse ved infeksjonsutredning i norsk allmennpraksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media