C-reaktivt protein i allmennpraksis

Lindbæk M, Hjortdahl P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Måling av C-reaktivt protein (CRP) er i løpet av få år blitt en viktig hurtigtest ved utredning av infeksjoner i allmennpraksis.

33 allmennpraktikere i søndre Vestfold registrerte fortløpende 546 konsultasjoner hvor det ble utført CRP-analyse. Dette ble gjort i 10% av alle konsultasjonene (variasjonsbredde 3-31%). Allmennpraktikerne angav at CRP-testen er av stor diagnostisk nytte ved infeksjonsutredning, signifikant mindre nytte ved rutineutredning. CRP-verdien bidrog til å endre diagnosen i vesentlig grad hos 30% av pasientene i infeksjonsgruppen. Hurtigtesten bidrog til å redusere antibiotikaforskrivning i en firedel av konsultasjonene.

CRP-testen er et viktig supplement til klinisk undersøkelse ved infeksjonsutredning i norsk allmennpraksis.

Anbefalte artikler