Lie N

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lie N

Lie N
10.11.1998
Sammendrag Det har vært mulig å finne fem kontrollerte undersøkelser mht. terapeutisk effekt av metylfenidat (Ritalin) ved oppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse (AD/HD) hos voksne. Pasientene...
Lie N
10.11.1998
Sammendrag Alt i 1979 ble det rapportert misbruk når voksne med MBD ble behandlet med sentralstimulerende midler. I en undersøkelse i 1981 viste fem pasienter (19%) tegn på tilvenning. Det ble...
Sanne B, Lie N, Medhus M
30.08.1997
Sammendrag Generelle problemer i forhold til diagnostiske kriterier og klassifikasjonav “oppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse” blir diskutert. En sammenlikning mellom de nyeste versjonene av...
Sanne B, Lie N, Medhus M
30.08.1997
Sammendrag I tilknytning til flere reportasjer om behandling av voksne med “oppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse” blir problemer mht. diagnostisering av lidelsen diskutert. Symptomer og...