Oppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse hos voksne

Sanne B, Lie N, Medhus M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I tilknytning til flere reportasjer om behandling av voksne med “oppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse” blir problemer mht. diagnostisering av lidelsen diskutert. Symptomer og kriterier er blitt betydelig forandret opp gjennom årene. Mange som tidligere fikk diagnosen, ville i dag sannsynligvis fått en annen. Diagnostiseringen bør gjøres i henhold til nåværende diagnostiske kriterier. Disse er utarbeidet med tanke på barn, og passer ikke alltid på voksne. Kunnskapen om hvordan lidelsen ytrer seg hos voksne er mangelfull. For å kunne stille diagnosen hos voksne må sykdommen kunne påvises i så vel barndommen som på tidspunktet for undersøkelsen. Dette kan være vanskelig eller umulig. Pålitelig svar på hvordan den tilstanden vi i dag oppfatter som “oppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse” ytrer seg hos voksne, vil først foreligge når barn som i dag blir diagnostisert ut fra nåværende kriterier, er fulgt opp i voksen alder.

Anbefalte artikler