Sentralstimulerende midler ved AD/HD hos voksne

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det har vært mulig å finne fem kontrollerte undersøkelser mht. terapeutisk effekt av metylfenidat (Ritalin) vedoppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse (AD/HD) hos voksne. Pasientene fikk vekselvis metylfenidat og placebo. Iett arbeid merket alle pasientene på bivirkningene om de fikk metylfenidat eller placebo. Det er derfor usannsynlig atnoen av undersøkelsene var blinde. To arbeider er av liten interesse pga. at pasientene sannsynligvis ikke led avAD/HD. Bare i tre undersøkelser kan det antas at pasientene ville ha oppfylt nåværende diagnostiske kriterier forAD/HD. I én undersøkelse var materialet sterkt selektert: 74% var fra sosialgruppe 1 eller 2, og bare 35% av personermed ADHD (DSM-III-R) fikk delta. Bare ett arbeid har en akseptabel (men ikke perfekt) metodikk. Materialet bestod avpolikliniske pasienter. I denne undersøkelsen fremkom ingen forskjell mellom metylfenidat og placebo. Pasienter somhadde hatt nytte av metylfenidat, ble fulgt opp i to arbeider. Av i alt 24 som responderte (i to materialer), var detbare fire som fortsatte med metylfenidat ved oppfølging etter 3-12 måneder. Av disse fire led to av narkolepsi og énvar stoffmisbruker. Terapeutisk effekt av metylfenidat på AD/HD hos voksne er dermed ikke påvist. De arbeider somforeligger, taler mer mot enn for en effekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media