Oppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse

Sanne B, Lie N, Medhus M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Generelle problemer i forhold til diagnostiske kriterier og klassifikasjonav “oppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse” blir diskutert. En sammenlikning mellom de nyeste versjonene av de aktuelle diagnostiske systemene viser en betydelig tilnærming og stor grad av overlapping. ICD-10 (kliniske kriterier) er fortsatt beskrivende. DCR-10 (ICD-10s forskningskriterier) og DSM-IV har begge operasjonelle kriterier. Symptomlistene i DCR-10 og DSM-IV er nesten identiske, og kriteriene er svært like. Gruppeinndelingene er derimot forskjellige. Ingen av dem kan anbefales. Både i klinisk arbeid og i forskning anbefales det at forsøkspersonene oppfyller kriterienefor “forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet” (F90.0) i DCR-10 eller “oppmerksomhetsdeficit/hyperaktivitetslidelse, kombinert form” (314.01) i DSM-IV. Det er store forskjeller mellom tidligere og nåværende kriterier. Dette må det tas hensyn til ved vurdering av forskningsresultater basert på tidligere kriterier.

Anbefalte artikler