Lie M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lie M

Johansen O, Eilertsen TV, Lie M
20.08.1999
Sammendrag Vi refererer en observasjon fra en sekvens av undervisning av medisinske studenter samt en mindre oppfølgingsstudie av et undervisningsopplegg i anatomi. Begge gir antydninger om at det...
Augestad KM, Martyshova K, Martyshov S, Foederov B, Lie M
20.04.1999
Sammendrag Akutt reumatisk feber og påfølgende reumatisk hjertesykdom er et stort problem i Nordvest-Russland, men ingen studier er tidligere utført på denne sykdommen i regionen. 296 pasienter...
Nordby T, Vengen ØA, Fjeld NB, Lie M
10.03.1999
Sammendrag Biologiske aortaklaffer har rutinemessig vært i bruk ved Ullevål sykehus siden 1993, til å begynne med hos pasienter over 72 år, siden 1996 hos pasienter over 70 år. Bioproteser anvendes...
Lie M
10.11.1997
Med koronar revaskularisering fant man en meget vellykket palliativ behandling for angina pectoris. Fordi resultatene var så gode med tanke på livsforlengelse og symptombedring, har behovet både for...
Lie M
20.06.1997
Denton Cooley og medarbeidere publiserte i 1969 den første planlagte hjerteventrikkelassistanse i form av en ortotopisk implantert hjertepumpe som et ledd i en toseansers hjerteutskiftning (1). Siden...
Lie M
20.09.1996
Medisinsk vidunder og økonomisk gullgruve som har krevd sin pris Jonas Lie forteller om Jo i Sjøholmene fra Thjøttø i Helgeland som lærte båtbyggerkunsten av draugen (1). Han inngår en pakt med ham...