Hverdagsforestillinger og ubevisste læreprosesser - en utfordring for medisinstudiet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi refererer en observasjon fra en sekvens av undervisning av medisinske studenter samt en mindre oppfølgingsstudie avet undervisningsopplegg i anatomi. Begge gir antydninger om at det hos studenter kan herske misforståelser på sentraleog kanskje uventede felter av det undervisningen omhandler. Slike misforståelser, eller hverdagsforestillinger, harfått økende oppmerksomhet i pedagogisk teori og forskning. Elever og studenter har ofte en bagasje av teorier ogårsaksforklaringer som i større og mindre grad, bevisst eller ubevisst, er på kollisjonskurs med de faglige. Meralvorlig er det faktum at disse forestillingene ofte ikke lar seg påvirke av formell undervisning, i alle fall itradisjonelle former. Hverdagsforestillinger har i forbausende liten grad vært ofret oppmerksomhet i medisinske fag ogmedisinerundervisning.

  Det innledende erfaringsmaterialet drøftes i tilknytning til nyere læringsforskning, og noen implikasjoner formedisinerutdanningen blir lansert. Åpen kommunikasjon og aktiv studentmedvirkning er viktige forutsetninger for å kunnepåvise og bearbeide hverdagsforestillinger. Integrasjon av basal teori og kliniske erfaringer i undervisningen kan økemulighetene for en korrekt og effektiv organisering av kunnskaper, både på bevisst og ubevisst plan.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media