Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom i Nordvest-Russland

Augestad KM, Martyshova K, Martyshov S, Foederov B, Lie M Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Akutt reumatisk feber og påfølgende reumatisk hjertesykdom er et stort problem i Nordvest-Russland, men ingen studier er tidligere utført på denne sykdommen i regionen.

296 pasienter operert med lukket mitral kommissurotomi ble inkludert i denne journalbaserte retrospektive undersøkelsen av akutt reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom i Arkhangelsk helseregion.

117 pasienter fikk stilt diagnosen akutt reumatisk feber, enten med polyartritt (n = 88), karditt (n = 23), eller Sydenhams chorea (n = 6). 164 fikk ikke diagnostisert reumatisk feber, og ble ikke oppmerksom på sin reumatiske hjertesykdom før symptomer på mitralstenose oppstod. 15 pasienter hadde et sykdomsforløp som ikke tilfredsstilte Jones’ kriterier fullt ut. Gjennomsnittsalder ved debut av akutt reumatisk feber var 15,0 år ± 1,09; 23,9 år ± 0,96 år ved diagnose av mitralstenose og 33,4 år ± 0,92 ved innleggelse for mitralkirurgi. Dyspné (n = 293) var det hyppigste symptom på mitral stenose, etterfulgt av atrieflimmer (n = 105). 15 pasienter fikk hjerneslag.

Prevalensen av reumatisk hjertesykdom var i 1993 3,7/1000 hos dem over 16 år og er en av de høyeste forekomster av reumatisk hjertesykdom i Europa. Det er høy dødelighet blant pasientene, og sykdommen utvikler seg raskt i forhold til andre rapporterte materialer.

Anbefalte artikler