Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom i Nordvest-Russland

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Akutt reumatisk feber og påfølgende reumatisk hjertesykdom er et stort problem i Nordvest-Russland, men ingen studierer tidligere utført på denne sykdommen i regionen.

  296 pasienter operert med lukket mitral kommissurotomi ble inkludert i denne journalbaserte retrospektiveundersøkelsen av akutt reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom i Arkhangelsk helseregion.

  117 pasienter fikk stilt diagnosen akutt reumatisk feber, enten med polyartritt (n = 88), karditt(n = 23), eller Sydenhams chorea (n = 6). 164 fikk ikke diagnostisert reumatisk feber, og ble ikkeoppmerksom på sin reumatiske hjertesykdom før symptomer på mitralstenose oppstod. 15 pasienter hadde et sykdomsforløpsom ikke tilfredsstilte Jones' kriterier fullt ut. Gjennomsnittsalder ved debut av akutt reumatisk feber var 15,0år ± 1,09; 23,9 år ± 0,96 år ved diagnose av mitralstenose og 33,4 år ± 0,92 vedinnleggelse for mitralkirurgi. Dyspné (n = 293) var det hyppigste symptom på mitral stenose, etterfulgt avatrieflimmer (n = 105). 15 pasienter fikk hjerneslag.

  Prevalensen av reumatisk hjertesykdom var i 1993 3,7/1000 hos dem over 16 år og er en av de høyeste forekomster avreumatisk hjertesykdom i Europa. Det er høy dødelighet blant pasientene, og sykdommen utvikler seg raskt i forhold tilandre rapporterte materialer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media