Lena Lande Wekre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lena Lande Wekre

Lena Lande Wekre
01.03.2007
Borg, J Gerdle, B Grimby, G Rehabiliteringsmedicin Teori och praktik. 344 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 383 ISBN 978-91-44-04507-8 Dette er en svensk lærebok, og målgruppene er...
Svend Rand-Hendriksen, Lena Lande Wekre, Benedicte Paus
10.08.2006
Arvelige bindevevssykdommer kan skyldes defekter i eller mangel på mikrofibrene fibrillin, elastin eller kollagen. Ehlers-Danlos’ syndrom skyldes kollagendefekter og/eller kollagenmangel. Syndromet...
Lena Lande Wekre, Stein Are Aksnes
05.04.2016
Viser til artikkel i språkspalten der Erlend Hem og Steinar Madsen foreslår å bruke begrepet smale legemidler som norsk betegnelse på orphan drugs ( 1 ), og Jan Frichs kommentar til artikkelen, om at...