Lars Ole Goffeng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Ole Goffeng

Lars Ole Goffeng, Dag Rune Stormoen, Kaj Bo Veiersted
12.06.2018
A low-voltage electric shock can cause clinical effects of different types and severities, including cardiac arrhythmias and internal burns. The likelihood of injury typically depends on the current...
Lars Ole Goffeng, Dag Rune Stormoen, Kaj Bo Veiersted
12.06.2018
Strømgjennomgang fra lavspenning kan gi forskjellige typer og grader av helseutfall, som hjerterytmeforstyrrelser og indre forbrenninger. Sannsynligheten for skade er normalt avhengig av strømstyrke...
Kaj Bo Veiersted, Lars Ole Goffeng, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
11.09.2003
I 1990 ble det i Tidsskriftet rapportert erfaringer fra behandling av 18 pasienter innlagt med strømskade over en tiårsperiode ved et stort sentralsykehus i Norge ( 1 ), og i det neste decennium ble...
Lars Ole Goffeng, Kaj Bo Veiersted, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
11.09.2003
I årene 1998 – 2000 mottok Direktoratet for brann- og elsikkerhet henholdsvis 60, 50 og 71 meldinger om ulykker med elektrisk årsak, hvorav fem dødsulykker ( 1 ). Arbeidstilsynet mottok i samme...
Lars Ole Goffeng, Kaj Bo Veiersted, Rune Moian, Eirik Remo, Are Solli, Jan Erikssen
20.11.2003
Tor-Finn Granlunds konstruktive innspill gir oss anledning til å utdype noen hovedpoenger i vår artikkel. Det hefter usikkerhet ved våre beregninger. Derfor har vi formulert oss forsiktig når vi har...