Lars Jacob Stovner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Jacob Stovner

Geir Bråthen, Lars Jacob Stovner, Ralf Peter Michler
22.03.2021
Harald Schrader døde 31.1.2021 i Hamburg. Han vokste opp i Tyskland med norsk mor, og tok medisinutdanningen der. Som sterk tilhenger av den nordiske helsevesenmodellen valgte han tidlig å flytte til...
Anne Hege Aamodt, Marte H. Bjørk, Erling A. Tronvik, Eirik Alnes Buanes, Lars Jacob Stovner, Dan Atar
11.06.2020
Hypertension and diabetes mellitus are risk factors for a severe course of COVID-19. Questions have been raised as to whether this association is related to the use of ACE inhibitors and angiotensin...
Anne Hege Aamodt, Marte H. Bjørk, Erling A. Tronvik, Eirik Alnes Buanes, Lars Jacob Stovner, Dan Atar
14.05.2020
Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Det er blitt reist spørsmål om hvorvidt denne assosiasjonen er relatert til bruk av ACE-hemmere og angiotensin...
Lars Jacob Stovner
15.02.2007
Dahlöf, C Carlsson, J Hardebo, JE Huvudvärk Teori och klinikk. 288 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 325 ISBN 91-44-01684-0 Hodepine er den hyppigste av de nevrologiske sykdommene...
Lars Jacob Stovner
20.11.2008
Migrene er en kompleks sykdom der behandlingen ofte må skreddersys den enkelte pasients sykdomsform og livssituasjon. Når anfallene er menstruasjonsrelatert, gir det spesielle utfordringer i...
Knut Hagen, Lars Jacob Stovner
29.11.2006
Migrene er en kvinnedominert lidelse som forekommer hos en av fire i fertil alder ( 1 ). Hormonelle svingninger er av betydning for anfallsforekomsten, og økte, men stabile hormonnivåer utover i...
Lars Jacob Stovner
21.09.2006
Lerner, Alan J. Diagnostic criteria in neurology 227 s, tab. Totowa, NJ: Humana Press, 2006. Pris USD 100 ISBN 1-58829 -482-X Entydige og praktisk brukbare diagnostiske kriterier er viktig blant...
Lars Jacob Stovner
22.01.2004
Dahlöf, Carl G.H. Linde, Mattias Linton-Dahlöf, Pia Migrän Kliniska aspekter. 227 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 294 ISBN 91-44-02789-3 Visste du at migrenepasienters lidelser i...
Lars Jacob Stovner, Gunnar Bovim
09.10.2003
De fleste kan tolerere litt hodepine av og til, men for enkelte kan hodesmerter formørke tilværelsen totalt Vondt i hodet er en vanlig plage, og de fleste har erfaringer med fenomenet. Tall fra Norge...
Harald Schrader, Lars Jacob Stovner, Robert Ferrari
20.05.2002
En av forfatterne (LJS) publiserte i 1996 en oversiktsartikkel om vår viten om det kroniske nakkeslengsyndrom, basert på de til da tilgjengelige epidemiologiske, kliniske og eksperimentelle studier (...
Harald Schrader, Lars Jacob Stovner
26.08.2010
Thorleif Næss forsøker i sitt innlegg i Tidsskriftet nr. 12/2010 ( 1 ) nærmest å frata nevrologer autorisasjonen til å opptre som sakkyndige i nakkeslengsaker. Vi har ingen problemer med at Næss ikke...
Harald Schrader, Lars Jacob Stovner
21.10.2010
Vi må innrømme at vi leser Sven Knagenhjelms innlegg i Tidsskriftet nr. 19/2010 i den pågående nakkeslengdebatten på bakgrunn av hans virke som erstatningsadvokat ( 1 ). Vi tror dette også må være...
Harald Schrader, Lars Jacob Stovner
11.03.2010
Det er forunderlig at anatomen Per Holck bruker en oversiktsartikkel om cervikalcolumnas anatomi til å spekulere omkring et organisk substrat for langtidsfølger etter nakkesleng ( 1 ). De fleste som...
Harald Schrader, Lars Jacob Stovner
21.01.2011
Erstatningsadvokat Knagenhjelm skriver i Tidsskriftet nr. 24/2010 at den prospektive nakkeslengsstudien fra 1999 er blitt kritisert ( 1 ), men kan fortsatt ikke vise til detaljert kritikk i et...
Lars Jacob Stovner, Erling Tronvik, Knut Hagen
15.05.2012
Forebyggende behandling bør tilbys flere migrenepasienter enn i dag, og primærleger bør kjenne indikasjonen og kunne administrere behandlingen. I utprøvningen er det viktig med langsom opptrapping,...
Lars Jacob Stovner
10.01.2012
Jeg viser til Stein Chr. Hexebergs innlegg i Tidsskriftet nr.18/2011 ( 1 ). Som en av de rettsoppnevnte sakkyndige er jeg uenig med advokat Hexeberg i at denne saken ble ensidig belyst, idet det...
Lars Jacob Stovner
30.04.2012
Stein Chr. Hexeberg hevder i Tidsskriftet nr. 6/2012 fortsatt at jeg burde ha omtalt «den omfattende vitenskapelige kritikk» av de såkalte Litauen-studiene og henviser på ny til SMM-rapporten om...
Lars Jacob Stovner, Erling Tronvik
25.02.2014
Angiotensinreseptorblokkeren candesartan har god effekt som anfallsprofylakse hos pasienter med migrene. Dette viser to norske studier. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix...
Lars Jacob Stovner
17.06.2014
En del av kritikken Sjaastad & Hesselberg kommer med i denne artikkelen er for privat og lite eksplisitt til at den kan besvares ( 1 ). Jeg har kommentert kritikk mot denne dommen i Tidsskriftet...
Lars Jacob Stovner
19.08.2014
Professor Are Holen (f. 1945) er utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin samfunnsnyttige innsats. Foto: Geir Mogen/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Holen er fra Oslo...