Lars Jacob Stovner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Jacob Stovner

Lars Jacob Stovner
16.09.2014
Her følger et punktvis svar på Sjaastad & Hesselbergs siste tilsvar: Skjev kjønnsfordeling er bare et problem dersom det fenomen man studerer, i dette tilfelle langtidsprognosen, er forskjellig...
Lars Jacob Stovner
14.10.2014
Utgangspunktet for debatten er høyesterettsdommen og om premissene for den var korrekte, slik Sjaastad og Hesselberg diskuterte i sin kronikk ( 1 ). Da er det rett å se på det grunnlag som...
  •