Are Holen utnevnt til ridder av 1. klasse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor Are Holen (f. 1945) er utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin samfunnsnyttige innsats.

  Foto: Geir Mogen/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Foto: Geir Mogen/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Holen er fra Oslo, ble cand.psychol. i 1972, cand.med. i 1978 og dr.med. i 1990, alt ved Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet siden 1993. Som professor i medisinske atferdsfag har han vært ansvarlig for kurs for å bedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter. Innen undervisning har han vært en sentral skikkelse i utforming og implementering av problembasert læring ved Det medisinske fakultet, og han har også vært sentral i utviklingen av en læringsaktivitet for tverrfaglig samarbeid (Eksperter i team) på hele Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Som psykolog og lege har han vært med på å skape et internasjonalt utdanningstilbud for psykisk stress- og krisehåndtering gjennom kollegastøtte for helsepersonell, prester, politifolk, militære og brannfolk.

  Are Holens forskning har gitt viktige bidrag til å forstå hvordan traumatisk stress påvirker helse og livsløp, slik som ved plutselig tap av ektefelle, langtidsvirkninger hos barn som er rammet av akutt leukemi og ettervirkninger blant soldater som har vært i fredsbevarende oppdrag. Han deltok selv i behandling og oppfølging av de overlevende etter West Vanguard-ulykken i Nordsjøen i 1986. Doktorgraden hans omhandlet de overlevende etter Alexander Kielland-ulykken i 1980. Med denne bakgrunnen har han gjort en stor innsats blant katastrofeofre og har blant annet veiledet ambassadepersonell etter jordskjelvet i Kobe i 1995, hatt ansvaret for oppfølging av 80 bankansatte på Manhattan etter 11. september 2001 og bistått i forbindelse med tsunamien i 2004. Etter terrorhandlingen på Utøya 22. juli 2011 har han vært veileder for psykoterapeuter som støtter overlevende.

  Holen har vært prodekan for undervisning og har hatt en rekke sentrale lederstillinger ved Det medisinske fakultet. I tillegg har han vært leder for Institutt for nevromedisin.

  I 1966 grunnla han Acem, en frivillig organisasjon for meditasjon, gruppepsykologi og kultur som etter hvert har utviklet seg til å bli en internasjonal organisasjon. Han var også en av grunnleggerne av kulturtidsskriftet Dyade i 1971.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media