Lars Erik Kjekshus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Erik Kjekshus

Lars Erik Kjekshus, Trond Harsvik
01.02.2007
I henhold til politiske signaler skal offentlig sektor fornyes ( 1 ). Dette omfatter også sykehusforetakene. Det er skjedd endringer når det gjelder helseforetakenes rammebetingelser, som fordrer...
Lars Erik Kjekshus
05.10.2006
McKenna, Mindi K. Pugno, Perry A. Physicians as leaders Who, how, and whv now? 350 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 40 ISBN 1- 85775 -788 -2 Den amerikanske sosiologen W. Richard Scott og...
Lars Erik Kjekshus
07.05.2013
En kamp mot de store styringsideologiene tar blikket bort fra det man faktisk kan gjøre noe med. Helsevesenet reformeres best nedenfra. I dag lider helsevesenet av uhensiktsmessige tilpasninger og...
Lars Erik Kjekshus
20.10.2000
Sammenlikninger av effektiviteten ved sykehusene er et gjennomgående tema i industrialiserte land. Disse landene opplever en helsesektor i sterk vekst som tar en stadig større del av...
Lars Erik Kjekshus, Ronny Jørgenvåg
17.11.2005
I kjølvannet av sykehusreformen er man blitt mer oppmerksom på forholdet mellom private og offentlige aktører i helsevesenet ( 1 ). Overgangen til foretaksorganiseringen åpner i større grad opp for...
Lars Erik Kjekshus
13.12.2011
For tiden pågår det en het diskusjon om sykehusfusjoner generelt og storfusjonen Oslo universitetssykehus spesielt. Diskusjonen er mer preget av følelser enn av fakta. Hvordan kan...
Lars Erik Kjekshus
29.10.2013
Wig, Bjarne Berg Lean Ledelse for lærende organisasjoner. 216 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 369 ISBN 978-82-05-42445-6 Forfatteren gir en innføring i bruk av...