Per Lagerløv

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Lagerløv

Per Lagerløv
19.01.2017
Nylander, Gro Mamma for første gang 4. utg. 312 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2016. Pris NOK 379 ISBN 978-82-05-49801-3 Denne boken har veiledet nybakte mødre og helsepersonell i 17 år i mange land. Nå...
Per Lagerløv, Tanja Holager, Sølvi Helseth, Elin O. Rosvold
13.08.2009
En internasjonal undersøkelse i 1998 viste at 26 % av norske gutter og 37 % av norske jenter i alder 11 – 15 år hadde tatt medisin for hodepine siste måned ( 1 ). Studien konkluderte med at mange...
Tanja Holager, Per Lagerløv, Sølvi Helseth, Elin O. Rosvold
13.08.2009
Vel halvparten av norske 15 – 16-årige jenter og en firedel av guttene rapporterer at de har brukt reseptfrie smertestillende legemidler siste måned ( 1 ). Med den nye apotekloven av 1.3. 2001...
Per Lagerløv, Hedvig Nordeng
24.09.2009
Hver dag ekspederes ca. 100 000 resepter fra norske apotek. For å sikre optimal behandling må leger og farmasøyter kommunisere bedre Leger ønsker tilbakemelding om uklarheter ved resepter,...
Per Lagerløv*, Tanja Holager, Tone Westergren, Geir Aamodt
26.08.2004
Paracetamol virker analgetisk og antipyretisk og har vært et vanlig og mye brukt legemiddel i mange år. Hos barn kan det være vanskelig å skille moderat smerte fra andre tilstander som gir ubehag,...
Per Lagerløv
09.10.2003
Hans-Jacob, Bangstad Leif, Brunvand, Thore, Henrichsen , Morten, Pettersen, Tom, Stiris Barnelegene.no Sykdom og helse i barneårene. 256 s, ill, fig, tab. Oslo: Gyldendal 2003. Pris NOK 349 ISBN 82...
Per Lagerløv, Kristin Bakke, Ellen Merete Hogstad
10.09.2002
Tabell 1 Henvisningsgrunn og ultralydfunn hos barna henvist fra helsestasjonen Ultralydfunn Normal Umoden Dysplastisk Totalt Henvisningsgrunn Antall ( %) Antall ( %) Antall ( %) Antall ( %)...
Per Lagerløv
07.06.2016
Holme, Hanne Olavesen, Ellen Solstad Valla , Lisbeth Helsestasjonstjenesten Barns psykiske helse og utvikling. 554 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademiske, 2016. Pris NOK 799 ISBN 978-82-05-48629-4...
Per Lagerløv, Arne Fetveit, Mitchell Loeb
03.11.2005
Behandling av astma er standardisert i internasjonalt godkjente retningslinjer. Retningslinjene forutsetter en analytisk tilnærming til pasienten. Informasjon om pasientene som legen må forholde seg...