Standardutvikling i Norsk Revmatologisk Forening

Kvien TK, Haga H-J, Kvalvik A Grimstvedt Om forfatterne
Artikkel

Kontrollopplegg ved bruk av sykdomsmodifiserende legemidler

Sammendrag


Nyere epidemiologisk forskning har vist at reumatoid artritt er en alvorlig sykdom med økt mortalitet og morbiditet. Denne viten har aktualisert behovet for bedre rutiner for behandling, kontroll og oppfølging av pasientene. I denne artikkelen beskrives arbeidet med standardutvikling i Norsk Revmatologisk Forening. Arbeidet har vært en tidkrevende prosess og inngått som en del av foreningens arbeid for utvikling av metodebok i reumatologi. Ved det avsluttende arbeidsmøtet ble det brukt plenumsforelesninger, gruppearbeid, kontinuerlig tilgjengelig litteratursøk fra Medline og avstemninger. Arbeidsmøtet konkluderte med forslag til kontrollopplegg for bruk av sykdomsmodifiserende legemidler som kan anvendes i vanlig klinisk rutine og målinger av sykdomsaktivitet og sykdomsutfall. Forslaget til kontrollopplegg ble senere vedtatt av årsmøtet i Norsk Revmatologisk Forening. Forslagene vil kunne medvirke til kvalitetsbedring i behandling og oppfølging av pasienter med reumatoid artritt, både i primær- og spesialisthelsetjeneste.

Anbefalte artikler