Legers interaksjoner med legemiddelindustrien

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Legemiddelindustrien har på verdensbasis en årlig omsetning på omtrent 300 milliarder US-dollar. Det er usikkert hvorstor del av omsetningen som brukes på interaksjon med leger, men andelen kan være i størrelsesorden 30-40%.Interaksjonen omfatter tidsskriftannonser og brevreklame, direkte markedsføring gjennom legemiddelkonsulenter,organisering og/eller finansiering av legers videre- og etterutdanning, medisinsk forskning samt støtte til andre typeraktiviteter. Legemiddelindustriens bidrag til medisinsk forskning er i størrelsesorden 300 millioner kroner per år mensbidraget fra Norges forskningsråd er på ca. 150.

  I løpet av en seksukersperiode i 1996 mottok en allmennpraktiserende lege i alt 84 postforsendelser fralegemiddelindustrien tilsvarende 2,56 kg papir.

  Det meste av forskningen på interaksjonen mellom leger og industri er gjort i Nord-Amerika, og generalisering avfunnene til norske forhold er diskutabel. Det finnes spredt dokumentasjon på at legene påvirkes av interaksjonen, menhvorvidt effektene samlet sett er positive eller negative for pasienter og samfunn er ukjent. I Storbritannia, USA,Canada, og Australia reguleres interaksjonene mellom leger og legemiddelindustri av etiske regler ensidig fastsatt avulike medisinske selskaper, mens de i Norge reguleres av en samarbeidsavtale mellom Den norske lægeforening ogLegemiddelindustriforeningen.

  Forfatteren foreslår bl.a. uavhengige etikkregler, meldeplikt om interaksjoner for leger i visse funksjoner ogstørre offentlig satsing på medisinsk forskning og på produsentuavhengig informasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media