Ventetidsgarantien mellom medisin og byråkrati

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Er det samsvar mellom det helsearbeiderne oppfatter som en riktig prioriteringspraksis og de kriteriene som er nedfelti forskrift om ventetidsgaranti? Hvis det ikke er samsvar, blir forskriftene etterlevd eller overprøvd? Sett frahelsearbeiderens ståsted - hva er garantiens bidrag til en rettferdig prioritering? For å belyse disse spørsmål sendtevi et spørreskjema til prioriteringsansvarlige ved ortopediske, gastrokirurgiske og generelle kirurgiske avdelinger vedalle somatiske sykehus i Norge (N = 152). Svarene tyder på at det ikke er samsvar mellom forskriftene oghelsearbeidernes uformelle normer omkring prioriteringer, og at de i beslutninger legger størst vekt på sine egneoppfatninger om hva som er rett og galt. Videre viser materialet at leger og sykepleiere med prioriteringsansvar ernegative til ventetidsgarantien. Blant annet er under en femdel av respondentene enige i at garantien har ført til enrettferdig fordeling av helsetjenester. Negative holdninger henger sammen med problemer med å fortolke garantienskriterier og med å etterleve garantitiden ved egen avdeling. Legene er generelt mer negative enn sykepleierne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media