Er teleradiologi i primærhelsetjenesten kostnadsbesparende?

Halvorsen PA, Kristiansen IS Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Alle pasienter fra Alta kommune henvist til røntgenundersøkelse i Hammerfest i 1993 ble identifisert. Med basis i tall fra et representativt utvalg ble årlige kostnader for tre alternativer estimert: Nåværende praksis; enkel frakturdiagnostikk ved Alta helsesenter, øvrige undersøkelser ved Hammerfest sykehus, teleradiologi; spesialundersøkelser (CT, ultralydsundersøkelse etc.) i Hammerfest og det øvrige ved Alta helsesenter, og all røntgendiagnostikk ved Hammerfest sykehus.

De estimerte årlige kostnader ved nåværende praksis var 0,92 millioner kroner, ved teleradiologi 1,24 millioner kroner, og ved alt-ved-sykehus-alternativet 1,17 millioner kroner.

Teleradiologi i primærhelsetjenesten synes ikke å være en kostnadsbesparende teknologi. Imidlertid kan den bidra til utjevning av forskjeller i tilgjengelighet og kvalitet samt til rekruttering og stabilitet i primærhelsetjenesten.

Anbefalte artikler