Blandet om diabetes

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hilsted, J

  Borch-Johnsen, K

  Christiansen, JS

  Diabetes

  328 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2007. Pris DKK 468

  ISBN 978-87-628-0532-3

  Dette er en viktig bok om en sykdomsgruppe som har sterkt økende betydning i vårt samfunn. Dette blir vi minnet om nesten daglig gjennom medienes krigsoverskrifter om diabetes.

   Ved en første gjennomlesning er jeg begeistret. Alle aspekter ved diabetessykdommene er systematisk dekket, og forfatterne er ledende eksperter på sine felter både i Danmark og internasjonalt.

  Men jeg får et litt annet syn når jeg leser hvilken målgruppe og hvilket formål boken har: «Diabetesbogen er en fagbog, der retter sig til alle inden for sundhedsvæsenet – specielt læger, sykeplejersker og terapeuter… Bogen vil forhåbentligt kunne finde anvendelse på mange kliniske afdelinger og specielt i diabetesambulatoriene.»

  Når jeg sitter på poliklinikken og skal ha hjelp til å behandle en pasient med type 2-diabetes, må jeg lese i en rekke kapitler for å kunne ta standpunkt til behandlingen. Jeg savner behandlingsalgoritmer eller i det minste skjemaer som gjør det lettere å orientere seg blant alle ikke-farmakologiske og farmakologiske behandlingstilbud som finnes. Dette gjør at boken ikke egner som en praktisk veiledning i hverdagen.

  Det er enkelte kapitler jeg er spesielt begeistret for. «At uddanne til livet med diabetes» av forskningssykepleier Vibeke Zoffmann. Hun skriver: «Vellykket diabetesundervisning handler mer om en opdagelsesproces for patienten end en overføring af viden fra profesionel til patient. Indsikt i patienternes nuværende reaktion på diabetes er et nødvendigt udgangspunkt for, at man som professionel kan understøtte en opdagelsesproces, der styrker patientens mestring af sykdommen. Kapitlet vil foreslå at livsdygtighet med sykdommen bliver det klare overordede mål man stiler efter.»

  Hun lanserer også en modell for samhandling som er meget interessant hvor hun fremhever «ineffektive relationsformer mellom patient og professionel som en overset barriere». Kapitlet bør være obligatorisk for alle som arbeider med diabetesbehandling og -undervisning.

  Kapitlet «Graviditet hos kvinner med diabetes» av Elisabeth R. Mathisen og Peter Damm er meget bra og oppdatert. Dette er en problemstilling som også har sterkt økende betydning i vårt land. I tillegg er kapitlet om diabetisk fot bra, med mange praktisk gode råd.

  Jeg vil gratulere våre danske kolleger med en imponerende bok som vil kunne bli enda bedre med behandlingsskjema og praktiske råd når man står overfor den enkelte pasient.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media