Knut Rasmussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Rasmussen

Helge Stalsberg, Knut Rasmussen, Rolf Seljelid, Jarle Aarbakke, Knut E. Schrøder, Jan Martin Maltau
12.10.2020
Professor Arne F. Nordøy døde 24.7.2020. Med dette er en pioner ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge gått bort...
Knut Rasmussen
29.03.2007
Hjertetransplantasjon var i sin tid en medisinsk sensasjon, men er nå blitt klinisk rutine i behandlingen av pasienter med uttalt kronisk hjertesvikt Det er i år 40 år siden Christiaan Barnard...
Knut Rasmussen
06.04.2006
Det siste tiåret har sett fire store helsereformer som alle har hatt betydelige effekter på den daglige virksomhet i norske helseinstitusjoner. Lov om pasientrettigheter etablerer i § 2 både retten...
Knut Rasmussen
08.06.2006
Jeg takker Bjørn Modalsli for interessante kommentarer til min kronikk. Uenigheten mellom oss er neppe stor, men noen nyanser kan kreve kommentarer. Det er riktig at lov og forskrift deler pasientene...
Jarle Aarbakke, Knut Rasmussen
26.06.2003
I Tidsskriftet nr. 9/2003 finnes en kommentar ( 1 ) til vår artikkel i et tidligere nummer ( 2 ) om medikamentell terapi. Av tekniske grunner fikk vi ikke replisert direkte. Vårt innlegg var et...
Jarle Aarbakke, Knut Rasmussen
20.02.2003
En av legenes første plikter er å oppdra massene til ikke å ta medisin William Osler Den farmasøytiske industri har hatt en betydelig fremgang de siste 30 år, og nye farmaka finner stadig veien til...
Knut Rasmussen
30.05.2002
Brystsmerter som symptom har en helt spesiell og paradoksal status. På den ene siden vet allmennheten, pasienten og legen at dette er det vanligste symptom ved den sykdom som tar livet av de fleste...
Dag Bratlid, Knut Rasmussen
03.11.2005
De siste 50 år har det fra både politisk og medisinsk hold hyppig vært uttrykt frykt for overetablering av høyspesialiserte medisinske funksjoner. Dette ble indirekte uttrykt i lov om sykehus m.v. av...
Knut Rasmussen, Dag Bratlid
03.11.2005
Norsk medisin kan siden den annen verdenskrig beskrives som en stadig tautrekking mellom desentraliserende og sentraliserende impulser. På den ene side har den medisinsk-faglige og teknologiske...
Knut Rasmussen
05.03.2013
Myat, Aung Gershlick, Anthony H. Landmark papers in cardiovascular medicine 495 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 60 ISBN 978-0-19-959476-4 De to britiske redaktørenes...
Knut Rasmussen
17.06.2014
Maulik, Nilanjana Cardiovascular diseases Nutritional and therapeutic interventions. 586 s, tab, ill. London: CRC Press, 2013. Pris GBP 93 ISBN 978-1-4398-8200-9 Bokens hovedredaktør er indisk, men...