Tilbake til kardiologiens kilder

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Myat, Aung

  Gershlick, Anthony H.

  Landmark papers in cardiovascular medicine

  495 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 60

  ISBN 978-0-19-959476-4

  De to britiske redaktørenes opplegg er meget ambisiøst. En stor gruppe junioreksperter screenet kardiologisk litteratur fra hele verden fra de siste 40 år. Via en komplisert seleksjonsprosess har man så valgt ut ti nøkkelartikler innen hvert av de 26 utvalgte fagfeltene. Disse nøkkelartiklene er så presentert av seniorforfattere i kortform og forsynt med bakgrunnskommentarer og en vurdering av hvorfor disse var så viktige for utviklingen og for dagens praksis.

  Resultatet er blitt en meget tiltalende publikasjon. Kortversjonene gjør originalarbeidene lett tilgjengelige. I bokser med lærepunkter oppsummeres konklusjonene i hver artikkel. Styrke og begrensninger fremheves. Fremtidig utvikling kommenteres også. Dette er en utmerket måte å skaffe seg en rask oversikt over de vesentlige fremskritt i kardiologien i denne perioden på. Lesingen gir gjenkjenning, korreksjon av gamle oppfatninger og overraskelser over ting som er gått en forbi. For alle som er gått trett av vanlige lærebøker, retningslinjer og lesing av oversiktsartikler på nettet, er dette et glimrende alternativ. Landmark papers in cardiovascular medicine egner seg nok best til videre- og etterutdanning.

  Det kan reises en del generelle innvendinger. Utvalget av tidsskrifter er svært ensidig – det er en stor dominans av britiske og amerikanske artikler selv på områder der andre beviselig har vært tidligere ute. Ved å avgrense perioden til de siste 40 år utelukker man en serie gjennombrudd innen blant annet invasiv kardiologi og hemodynamikk som kom i tiårene før. Det er en dominans av det siste (og ofte uvesentlige) nye i forhold til det virkelige fundament. Det å velge ti artikler fra hvert felt gjør at det innen noen områder blir tatt med noen ganske dårlige, mens andre åpenbart har måttet prioritere hardt mellom mange gode. Det kan nok diskuteres om metaanalyser bør kvalifisere som «landmark paper». Begrepet «cardiovascular» i tittelen er misvisende, her er minimalt med «vascular» og også relativt lite om kirurgi. Kardiologien står i sentrum.

  I et slikt utvalg vil man automatisk lete etter hva som mangler og hva som kunne vært sløyfet. De skandinaviske innslag er uhyre beskjedne, bare én artikkel er i hovedsak norsk, om 4S-studien. Dopplerdiagnostikk av aortastenose er presentert ved et arbeid fra 1985, mens Liv Hatle og medarbeidere beskrev metoden fullt ut i 1980. Terje Steigen og medarbeideres artikkel om bifurkasjonsstenter ble publisert i 2006, i boken er det tatt med en dårligere artikkel fra 2010. De norske Timolol-, Consensus I- og Norvit-studiene er oversett, i stedet har man valgt senere og dårligere angloamerikanske arbeider.

  Men slike ergrelser stimulerer bare til mer lesing. Boken inspirerer til læring og til å gå tilbake til originaldataene. Det er vanskelig å legge den fra seg, dette må bli årets jule- eller påskegave til kardiologer og indremedisinere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media