Knut Haakon Stensæth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Haakon Stensæth

Nils-Einar Kløw, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Pavel Hoffman, Sindre Stavnes, Knut Haakon Stensæth, Edmund Søvik, Magne Brekke, Arild Mangschau
10.03.2001
Koronar ballongdilatasjon ved akutt transmuralt hjerteinfarkt har vært utført i mange år internasjonalt, og man begynner nå å få resultater som gjør det mulig å sammenlikne dette med den vanligste...
Trude Grønvold, Johan Arild Evang, Knut Haakon Stensæth
18.12.2008
Akutte brystsmerter er en av de vanligste årsaker til akuttinnleggelse i indremedisinsk avdeling. Ofte mistenkes akutt koronarsyndrom, men differensialdiagnosene kan være mange. Brystsmerter var...
Ziaullah Kamal, Geir Øystein Andersen, Gunnar Smith, Frøydis Stornes, Knut Haakon Stensæth, Jan Eritsland
26.06.2012
En tidligere frisk kvinne i 40-årene oppsøkte allmennlege grunnet langvarig hoste, tung pust og tretthet. Dette er generelle symptomer som kan representere en rekke sykdommer. Pasienten hadde vært...
Tobias S. Slørdahl, Brage H. Amundsen, Øystein Størkersen, Knut Haakon Stensæth, Morten Kristian Slette, Rune Wiseth, Bjørnar Grenne
25.11.2014
Mannen i 60-årene ble innlagt i sykehus etter dyspné og akutt innsettende ubehag i høyre arm. Man mistenkte hjerteinfarkt. Men historien illustrerer at bak noen av de vanligste symptomene man møter...
Torvald Espeland, Knut Bjørnstad, Knut Hegbom, Tore Graff Salvesen, Knut Haakon Stensæth
17.11.2015
Akutte brystsmerter med ST-elevasjoner i EKG er en daglig problemstilling i sykehusmottaket. Myokardinfarkt er den vanligste årsaken, men når man ikke finner stenotiske koronarkar, må annen årsak til...
Ragnhild Habberstad, Jarle Karlsen, Knut Haakon Stensæth, Thomas Renhult Skaug, Brage H. Amundsen
05.04.2016
En mann i 50-årene kontaktet onkologisk poliklinikk etter to uker med moderat dyspné og svimmelhet. Ti måneder tidligere hadde han fått diagnostisert kreft i thyreoidea av blandingstype (30  % høyt...