Kloster R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kloster R

Sollid S, Kloster R, Ingebrigtsen T
20.11.1999
Sammendrag Store iskemiske hjerneslag kan medføre transtentoriell herniering og død. Dekomprimerende kraniektomi har vært foreslått som livreddende behandling. Vi presenterer en 61 år gammel mann med...
Hennig R, Kloster R, Brommeland T
20.09.1999
Sammendrag Primært lymfom i sentralnervesystemet er en viktig differensialdiagnose hos pasienter med svulstsykdom av ukjent opprinnelse. Insidensen av primært lymfom er rapportert å være økende. Vi...
Kloster R, Elverland HH, Pierre-Jerome C, Trumpy JH
10.06.1998
Sammendrag Dystyreot oftalmopati er en lokal autoimmun reaksjon i orbita. Kliniske tegn er øyelokksretraksjon, nedsatt øyebevegelighet, periorbitalt ødem og proptose. Hornhinneskade på grunn av...
Kloster R
20.05.1997
Sammendrag I en prospektiv undersøkelse er alle pasienter fra Vestfold fylke som har vært innlagt i sykehus for spontan subaraknoidalblødning i tiden mai 1991-desember 1995 undersøkt og fulgt i minst...
Egge A, Kloster R, Trumpy JH
10.01.1997
Sammendrag I perioden 1986-93 ble 94 pasienter innlagt uten ventetid på grunn av blødning fra sakkulære aneurismer. Av pasientene ble 93 operert. Blant pasientene kom 63,8% ut med godt resultat, mens...