Tidlig operasjon ved subaraknoidalblødning fra cerebrale aneurismer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1986-93 ble 94 pasienter innlagt uten ventetid på grunn av blødning fra sakkulære aneurismer. Av pasienteneble 93 operert. Blant pasientene kom 63,8% ut med godt resultat, mens 12,8% hadde en moderat invaliditet. Mortalitetenvar 13,8%. Av de 54 pasientene som ble operert innen tre døgn etter blødningen, kom 35 (64,8%) ut med godt resultat,mens åtte (14,8%) ble moderat invalidisert. Mortaliteten i denne gruppen var 11,1%. Seks av åtte pasienter over 70 årkom ut med godt resultat, fem ble operert innen tre døgn. Tidlig operasjon hindrer tilbakefallsblødninger, som medføreren meget høy tilleggsmortalitet. Tidlig operasjon er sannsynligvis en vel så viktig faktor for å sikre et godt resultatsom den operative prosedyre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media