Tidlig operasjon ved subaraknoidalblødning fra cerebrale aneurismer

Egge A, Kloster R, Trumpy JH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I perioden 1986-93 ble 94 pasienter innlagt uten ventetid på grunn av blødning fra sakkulære aneurismer. Av pasientene ble 93 operert. Blant pasientene kom 63,8% ut med godt resultat, mens 12,8% hadde en moderat invaliditet. Mortaliteten var 13,8%. Av de 54 pasientene som ble operert innen tre døgn etter blødningen, kom 35 (64,8%) ut med godt resultat, mens åtte (14,8%) ble moderat invalidisert. Mortaliteten i denne gruppen var 11,1%. Seks av åtte pasienter over 70 år kom ut med godt resultat, fem ble operert innen tre døgn. Tidlig operasjon hindrer tilbakefallsblødninger, som medfører en meget høy tilleggsmortalitet. Tidlig operasjon er sannsynligvis en vel så viktig faktor for å sikre et godt resultat som den operative prosedyre.

Anbefalte artikler