Primært lymfom i sentralnervesystemet

Hennig R, Kloster R, Brommeland T Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Primært lymfom i sentralnervesystemet er en viktig differensialdiagnose hos pasienter med svulstsykdom av ukjent opprinnelse. Insidensen av primært lymfom er rapportert å være økende.

Vi samlet retrospektivt opplysninger fra sykejournaler til alle pasienter med hjernesvulster behandlet kirurgisk ved Regionsykehuset i Tromsø i perioden 1986-98 (n = 513). Blant 283 pasienter som ble operert for hjernesvulst i 1986-94, hadde bare én (0,4%) primært lymfom. Blant de 230 pasientene som ble operert i 1995-98, hadde sju (3%) denne svulsttypen. To av de åtte pasientene hadde T-cellelymfomer. Primært lymfom i sentralnervesystemet er en høygradig malign og infiltrerende svulstsykdom der kirurgi som hovedregel bør begrenses til biopsitaking fordi svulsten ofte går i remisjon med kjemoterapeutisk behandling. Sannsynligheten for tilbakefall er høy.

Anbefalte artikler