Primært lymfom i sentralnervesystemet

Hennig R, Kloster R, Brommeland T Om forfatterne


Sammendrag


Primært lymfom i sentralnervesystemet er en viktig differensialdiagnose hos pasienter med svulstsykdom av ukjent opprinnelse. Insidensen av primært lymfom er rapportert å være økende.

Vi samlet retrospektivt opplysninger fra sykejournaler til alle pasienter med hjernesvulster behandlet kirurgisk ved Regionsykehuset i Tromsø i perioden 1986-98 (n = 513). Blant 283 pasienter som ble operert for hjernesvulst i 1986-94, hadde bare én (0,4%) primært lymfom. Blant de 230 pasientene som ble operert i 1995-98, hadde sju (3%) denne svulsttypen. To av de åtte pasientene hadde T-cellelymfomer. Primært lymfom i sentralnervesystemet er en høygradig malign og infiltrerende svulstsykdom der kirurgi som hovedregel bør begrenses til biopsitaking fordi svulsten ofte går i remisjon med kjemoterapeutisk behandling. Sannsynligheten for tilbakefall er høy.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler