Primært lymfom i sentralnervesystemet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Primært lymfom i sentralnervesystemet er en viktig differensialdiagnose hos pasienter med svulstsykdom av ukjentopprinnelse. Insidensen av primært lymfom er rapportert å være økende.

  Vi samlet retrospektivt opplysninger fra sykejournaler til alle pasienter med hjernesvulster behandlet kirurgisk vedRegionsykehuset i Tromsø i perioden 1986-98 (n = 513). Blant 283 pasienter som ble operert for hjernesvulst i1986-94, hadde bare én (0,4%) primært lymfom. Blant de 230 pasientene som ble operert i 1995-98, hadde sju (3%) dennesvulsttypen. To av de åtte pasientene hadde T-cellelymfomer. Primært lymfom i sentralnervesystemet er en høygradigmalign og infiltrerende svulstsykdom der kirurgi som hovedregel bør begrenses til biopsitaking fordi svulsten ofte gåri remisjon med kjemoterapeutisk behandling. Sannsynligheten for tilbakefall er høy.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media