Kjetil K. Melby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil K. Melby

Kjetil K. Melby
17.05.2007
Sköld, O. Antibiotika och antibiotikaresistens 143 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 190 ISBN 978-91-44-03621-2 Dette er en 140 siders oversikt over antibakterielle midler, deres...
Ivar Ørstavik, Kjetil K. Melby
14.02.2008
Jan Cortsen Ulstrup døde 15.12. 2007, 86 år gammel. Som student under krigen flyktet Jan til Sverige og kom tilbake som deltaker i de norske politistyrkene. Han avsluttet medisinutdanningen i 1948 i...
Kjetil K. Melby, Anne Grete Skar
22.10.2009
Infeksjon med spiroketen Borrelia burgdorferi sensu lato er vanlig. Denne våren har det vært en rekke meningsytringer om borreliainfeksjon og diagnostikk av denne. Saken følges nå opp av våre...
Wenche Iren Bjelkarøy, Sverre Sandberg, Geir Thue, Asbjørn Digranes, E. Arne Høiby, Gro Lermark, Kjetil K. Melby
12.01.2006
Urinveisinfeksjoner, da særlig cystitter, hører til de hyppigst forekommende infeksjonssykdommene. I allmennpraksis er insidensen av urinveisinfeksjoner 30 – 40 per 1 000 pasienter per år ( 1 ). Ca...
Per Ole Iversen*, Kjetil K. Melby, Tor Einar Erikstad
20.03.2003
Tuberkulose utgjør fortsatt en alvorlig trussel mot helsetilstanden til befolkningen i mange land. Verdens helseorganisasjon anslo at i 1997 var det omtrent 16 millioner mennesker med tuberkulose...
Venke Skibeli, Ingvild Aaløkken, Egil Lingaas, Tore Midtvedt, Claus Ola Solberg, Kjetil K. Melby
26.08.2010
Tigesyklin tilhører en ny klasse antibiotika – glycylsyklinene – som er en videreutvikling fra tetrasyklinene. Det har effekt overfor grampositive og gramnegative bakterier samt aerobe og anaerobe...
Kjetil K. Melby, Anne O. Olsen, Lumnije Dedi, Peter Gaustad, Gaute Syversen, Harald Moi
11.03.2014
Utbredt bruk og feilbruk av antibiotika fører til økning av resistente bakteriestammer. Gonokokken har vist seg kapabel til en rask resistensutvikling, og det er grunn til å frykte at vi vil mangle...