Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jan Cortsen Ulstrup døde 15.12. 2007, 86 år gammel.

  Som student under krigen flyktet Jan til Sverige og kom tilbake som deltaker i de norske politistyrkene. Han avsluttet medisinutdanningen i 1948 i Göteborg og fikk sin spesialutdanning i mikrobiologi i Sverige og i USA. I 1955 ble han ansatt ved Bakteriologisk (senere Mikrobiologisk) avdeling ved Ullevål universitetssykehus, hvor han fra 1971 var avdelingsoverlege.

  Jans tid på Ullevål falt sammen med en rivende utvikling innen laboratoriemedisin og diagnose av bakterie- og virusinfeksjoner. Avdelingen fikk i ham en dynamisk og nysgjerrig leder. Studier av virusinfeksjoner ved hjelp av cellekulturer preget fagutviklingen i 1950-årene, og Jan var en pioner på dette området i Norge da han etablerte et eget laboratorium for virusundersøkelser ved Ullevål. Hans kompetanse innen virologi førte til at avdelingen raskt kunne bygge opp laboratorietjenester for mange av de «nye» virus som ble oppdaget i de følgende tiår. Spesielt skal nevnes hiv, hvor han bidro til at avdelingen meget tidlig kunne tilby en virologisk diagnostikk. Vel ti år tidligere fikk han konstruert en delvis automatisert og meget sensitiv testmetode for hepatitt B-virus som blant annet bidro til sikring av sykehusets blodforsyning. Dette er bare to av mange eksempler på hans initiativ, som ikke bare begrenset seg til virus, men også til bakterier og en annen «ny» gruppe smittestoffer, Chlamydia. Hans interesse for tuberkulose ble vakt til live igjen i årene etter at han var gått av som avdelingsoverlege og resulterte i to fine arbeider publisert i et velrenommert tidsskrift.

  Jan var intelligent og kreativ og møtte de mange utfordringer i sitt arbeid med en entusiasme som virket inspirerende på medarbeiderne. Han evnet å se utviklingstrender innen infeksjonspanoramaet i det stadig mer komplekse storbysamfunnet Oslo. I hans tid gjennomgikk avdelingen en omfattende ekspansjon, og han la ned et stort arbeid for at avdelingen kunne flytte inn i moderne og hensiktsmessige lokaler i sykehusets nye laboratoriebygg i begynnelsen av 1980-årene. Personlig var Jan en beskjeden mann, men for avdelingen og pasientene var han ikke det. Som pensjonist holdt han vedvarende kontakt med avdelingen og fulgte med stor interesse utviklingen innen sitt fagfelt.

  Vi er takknemlige for de årene vi fikk arbeide sammen med Jan Ulstrup. Våre tanker går til familien, og spesielt til hans kjære Åshild, som sto ved hans side i 43 år.

  På vegne av tidligere medarbeidere ved Mikrobiologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media