Kirti Mahajan Thomassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirti Mahajan Thomassen

Kirti Mahajan Thomassen
03.05.2007
– Vi ser med bekymring på at taushetsplikten og det samtykkebaserte unntak i økende grad blir utfordret av myndighetene. Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse. Helse- og...
Kirti Mahajan Thomassen
29.03.2007
Legeforeningen kan ikke gi sin støtte til et forslag om fremlegging av politiattest ved søknad om opptak til universitets- eller høyskoleutdanning som fører til godkjenning som helsepersonell. I...
Kirti Mahajan Thomassen
16.11.2006
Det er viktig at omverdenen kan feste lit til kvaliteten og legitimiteten av attester/erklæringer som utferdiges av helsepersonell. Det skriver Legeforeningen i et høringssvar til Helse- og...
Kirti Mahajan Thomassen
08.06.2006
Legeforeningen skal arbeide for at de strenge sanksjonsbestemmelsene i blåreseptforskriften harmoniseres med helsepersonelloven. Dette vedtok sentralstyret i sitt maimøte. Sanksjonering av legers...
Kirti Mahajan Thomassen
24.08.2006
Det er primært arbeidsgivers ansvar å påse at utenlandske leger har tilstrekkelige norskkunnskaper. Nye regler innen EU/EØS kan endre dette slik at norske myndigheter må ta et visst ansvar...
Kirti Mahajan Thomassen
14.12.2006
Markedsføring av kosmetiske inngrep er underlagt strenge restriksjoner, blant annet forbud mot bruk av pre- og postoperative bilder. Men formidlet til pasienten på en riktig måte er det både relevant...
Kirti Mahajan Thomassen
05.02.2004
Innføring av brukerbetaling for den elektroniske meldingstjenesten mellom leger og sykehus har medført betydelig usikkerhet. Brukerbetalingen som er innført fra 1.1. 2004, har medført usikkerhet...
Kirti Mahajan Thomassen
07.10.2004
– Norsk pasientregister (NPR) bør forankres som et personentydig, ikke-samtykkebasert helseregister. Kjernespørsmålet er om NPR skal forankres som et pseudonymt eller som et personidentifiserbart...
Kirti Mahajan Thomassen
01.07.2004
Pasientskadeloven innebærer ikke at det automatisk oppnås rett til erstatning bare det konstateres at en person er påført skade under kontakt med helsevesenet. Tidligere ble alle krav om erstatning...
Kirti Mahajan Thomassen
01.07.2004
Legeforeningen roser Helsedepartementet for å ha gjennomført en særdeles grundig behovsanalyse. Forbrukernes tilgang til informasjon må bli like sikker. Det er viktig å skape trygghet både for...
Kirti Mahajan Thomassen
01.07.2004
Når det gjelder prisregulering av dietetiske næringsmidler, er Legeforeningen overveiende positiv til Helsedepartementets forslag til endring av blåreseptforskriften. Formålet er å samle gjeldende...
Kirti Mahajan Thomassen
20.01.2005
Legeforeningen er positiv til et forslag om å utvide unntaket for forhåndskontroll av forskningsprosjekter gjennom å begrense konsesjonsplikten og i stedet legge større vekt på etterkontroll av slike...