Endoteldysfunksjon ved koronar aterosklerose og hjertesvikt - nitrogenmonoksidets rolle i kontroll av kartonus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Endotelet syntetiserer og utskiller flere substanser som spiller en avgjørende rolle i reguleringen av tonus tilunderliggende glatt muskulatur. Evaluering av endotelfunksjon kan foretas med registrering av forandringer i perfusjontil store kar eller mikrosirkulasjonen etter stimulering med agonister av endotelavhengig og endoteluavhengigvasodilatasjon. Endoteldysfunksjon er påvist tidlig i utviklingen av koronar hjertesykdom ved vasomotorisk undersøkelseav sentrale og perifere kar, og i den perifere sirkulasjonen hos pasienter med hjertesvikt. Redusert endotelavhengigvasodilatasjon er relatert til en svikt i endotelets omsetning av nitrogenmonoksid. Økende forståelse for underliggendemekanismer av endoteldysfunksjon har etter hvert muliggjort terapeutisk intervensjon. Bedring av endoteldysfunksjon harsamtidig medført færre episoder med iskemi ved koronar hjertesykdom og økt arbeidskapasitet ved hjertesvikt. I denneoversiktsartikkelen gjennomgås dokumentasjonen som foreligger for endotelets betydning av endret regulering av vaskulærtonus i sentrale og perifere kar ved henholdsvis koronar aterosklerose og hjertesvikt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media