Endoteldysfunksjon ved koronar aterosklerose og hjertesvikt - nitrogenmonoksidets rolle i kontroll av kartonus

Andreassen AK, Kirkebøen KA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Endotelet syntetiserer og utskiller flere substanser som spiller en avgjørende rolle i reguleringen av tonus til underliggende glatt muskulatur. Evaluering av endotelfunksjon kan foretas med registrering av forandringer i perfusjon til store kar eller mikrosirkulasjonen etter stimulering med agonister av endotelavhengig og endoteluavhengig vasodilatasjon. Endoteldysfunksjon er påvist tidlig i utviklingen av koronar hjertesykdom ved vasomotorisk undersøkelse av sentrale og perifere kar, og i den perifere sirkulasjonen hos pasienter med hjertesvikt. Redusert endotelavhengig vasodilatasjon er relatert til en svikt i endotelets omsetning av nitrogenmonoksid. Økende forståelse for underliggende mekanismer av endoteldysfunksjon har etter hvert muliggjort terapeutisk intervensjon. Bedring av endoteldysfunksjon har samtidig medført færre episoder med iskemi ved koronar hjertesykdom og økt arbeidskapasitet ved hjertesvikt. I denne oversiktsartikkelen gjennomgås dokumentasjonen som foreligger for endotelets betydning av endret regulering av vaskulær tonus i sentrale og perifere kar ved henholdsvis koronar aterosklerose og hjertesvikt.

Anbefalte artikler