Trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Journalene til alle pasienter med utskrivningsdiagnosen akutt hjerteinfarkt ved Harstad sykehus i løpet av 1995, totalt170, ble gjennomgått. 24% av pasientene fikk trombolytisk behandling. 15% av pasientene fikk ikke trombolytiskbehandling på tross av behandlingsindikasjon og fravær av kontraindikasjoner. Trombolytisk behandling ble igangsatt igjennomsnitt to timer og 18 minutter etter innleggelse og sju timer etter symptomdebut. 54% av pasientene haddeankommet sykehus innen seks timer etter symptomdebut og 73% innen 12 timer. Den sykehusinterne forsinkelsen førtrombolytisk behandling ble gitt, ansees for lang. Denne faktoren er tidligere i liten grad undersøkt ved norskesykehus.

  På tross av relativt standardisert behandlingsopplegg er det i dag trolig forskjeller i bruk av trombolytiskbehandling mellom norske sykehus. Potensialet for å bedre den trombolytiske behandlingen er sannsynligvis betydelig.Resultatene har ført til omfattende omlegging av rutinene ved Harstad sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media