Trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt

Schei M, Hessen JO, Kildahl-Andersen O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Journalene til alle pasienter med utskrivningsdiagnosen akutt hjerteinfarkt ved Harstad sykehus i løpet av 1995, totalt 170, ble gjennomgått. 24% av pasientene fikk trombolytisk behandling. 15% av pasientene fikk ikke trombolytisk behandling på tross av behandlingsindikasjon og fravær av kontraindikasjoner. Trombolytisk behandling ble igangsatt i gjennomsnitt to timer og 18 minutter etter innleggelse og sju timer etter symptomdebut. 54% av pasientene hadde ankommet sykehus innen seks timer etter symptomdebut og 73% innen 12 timer. Den sykehusinterne forsinkelsen før trombolytisk behandling ble gitt, ansees for lang. Denne faktoren er tidligere i liten grad undersøkt ved norske sykehus.

På tross av relativt standardisert behandlingsopplegg er det i dag trolig forskjeller i bruk av trombolytisk behandling mellom norske sykehus. Potensialet for å bedre den trombolytiske behandlingen er sannsynligvis betydelig. Resultatene har ført til omfattende omlegging av rutinene ved Harstad sykehus.

Anbefalte artikler