Annonse
Annonse

Karin Isaksson Rø

Artikler av Karin Isaksson Rø

Karin Isaksson Rø
17.09.2018
Jobben som lege er ofte engasjerende og meningsfull. I perioder kan den likevel bli overveldende, og det kan være vanskelig med balansen mellom jobb og hjem. Som rådgiver ved Villa Sana har jeg sett...
Karin Isaksson Rø
19.02.2018
#metoo-kampanjen har satt et søkelys på en ukultur i yrkeslivet, også blant leger. I fokuseringen på seksuell trakassering er det viktig å ikke glemme faren for andre diskriminerende mekanismer i...
Karin Isaksson Rø
26.06.2017
Både ledere og klinikere ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene, men de velger ulike virkemidler. Hvordan kan vi legge til rette for bedre gjensidig forståelse? Illustrasjonsfoto: DN/NTB...
Karin Isaksson Rø
10.01.2017
«Særlig når ens eget nettverk ikke strekker til, eller kan brukes i den aktuelle situasjonen, kan hjelp fra en støttekollega være avgjørende.» Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik I de etiske...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
The doctors claim that in order to learn, practise and update themselves in their profession, theoretically as well as in terms of the craft, willingness with regard to a high degree of attendance in...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
Many requirements and expectations are associated with the tasks that a doctor shall perform, the means to be used to solve them and the role that doctors should assume when encountering stakeholders...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
Det knytter seg mange krav og forventninger til hvilke oppgaver en lege skal gjøre, med hvilke midler oppgavene skal løses, og hvilken rolle legene skal innta i møte med samhandlingspartnere. Mange...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
For å lære, utøve og oppdatere seg i faget, både teoretisk og håndverksmessig, kreves det ifølge legene vilje til høy grad av tilstedeværelse på jobb og stor arbeidskapasitet ( 1 ). Dette har vi i en...
Karin Isaksson Rø
21.06.2016
«Hvis jeg er kjip og insisterer på rettighetene mine, er jeg redd for ikke å få de morsomme oppgavene og for å få færre operasjoner.» Illustrasjonsfoto: NTB/scanpix «I løpet av én maratonmåned så de...
Karin Isaksson Rø, Olaf Gjerløw Aasland
23.02.2016
The health condition and health-related behaviour of doctors are important preconditions for optimal treatment of patients, as well as of importance to the doctors themselves ( 1  –  3 ). Doctors are...
Karin Isaksson Rø
18.11.2010
Firth-Cozens, Jenny How to survive in medicine Personally and professionally. 127 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 22 ISBN 978-1-4051-9271-2 Legers helse og velvær har...
Karin Isaksson Rø
04.09.2012
Rasmussen, Benedikte Fra en utbrent til en annen En utstrakt hånd til deg som er utbrent – eller i fare for å bli det. 173 s. Oslo: Cappelen Damm, 2012. Pris NOK 329 ISBN 978-82-02-37772-4 Den...
Karin Isaksson Rø
12.11.2013
Lund, Ole Christer Finset Selvfølelses- og mindfulness-fokusert terapi (SMFT) Manual for psykologisk behandling. 223 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 365 ISBN 978-82-05-44740-0...
Karin Isaksson Rø
30.09.2014
Brown, Brené Uperfekt Våg å vise hvem du er. 264 s. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 369ISBN 978-82-02-42753-5 En veltrent, nybakt mor med baby på den ene armen og vekter på den andre strålte på...
Karin Isaksson Rø
01.12.2015
Det finnes ingen enkle sammenhenger mellom legers arbeidsmiljø og kvaliteten på pasientbehandlingen. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik Leger selvrapporterer sammenheng mellom hvordan de har det...
Karin Isaksson Rø
11.08.2015
For erfaringsdeling og felles forskningsprosjekter trenger vi samarbeid gjennom gode nettverk. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik I Norge har Legeforeningen og stiftelsen Sykehjelps- og...
Karin Isaksson Rø
24.02.2015
Leger nøler med å oppsøke behandling og er mindre sykmeldte enn befolkningen for øvrig. Sykmelding av leger som hadde oppsøkt Ressurssenter Villa Sana predikerte bedring i utbrenthet tre år senere...
Karin Isaksson Rø, Olaf Gjerløw Aasland
23.02.2016
En viktig forutsetning for optimal pasientbehandling og av betydning for legene selv er deres egen helsetilstand og helserelaterte atferd ( 1  –  3 ). Leger har mindre sykefravær enn andre...