Karin Isaksson Rø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karin Isaksson Rø

Karin Isaksson Rø
09.11.2020
Hvordan ivaretar medisinstudenter egen helse? Søker de helsehjelp når de trenger det, og hva tenker de om fremtidig arbeidstid og jobb–hjem-balanse? Illustrasjon: Ikon images / NTB Dette utforskes i...
Karin Isaksson Rø
09.11.2020
Stephen Swensen, Tait Shanafelt Mayo Clinic Strategies to Reduce Burnout 12 Actions to Create the Ideal Workplace. 336 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2019. Pris GBP 23 ISBN 978-0-19-...
Karin Isaksson Rø
20.04.2020
En fersk studie bekrefter at rådgivning for leger hjelper – men hvordan skal vi forstå mekanismene? Illustrasjon: Tetiana Lazunova / iStock «Care of the patient requires care of the provider», sies...
Cecilie Normann Birkeli, Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
30.03.2020
There has been a prolonged focus on under-recruitment to general practice ( 1 – 7 ). In an evaluation undertaken in 2016 ( 8 , 9 ), one in every four foundation doctors reported wanting to enter...
Cecilie Normann Birkeli, Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
30.03.2020
Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin ( 1 – 7 ). I en evaluering fra 2016 ( 8 , 9 ) oppga hver fjerde turnuslege at de ønsket å begynne i allmennmedisin...
Sander Kvammen Fimland, Andreas Sorte Kjenås, Karin Isaksson Rø, Margrethe Aase Schaufel
18.11.2019
Norwegian hospital doctors have long reported a persistently high level of job satisfaction ( 1 ), but also long average working hours where hectic days, long shifts and exemptions from the Working...
Sander Kvammen Fimland, Andreas Sorte Kjenås, Karin Isaksson Rø, Margrethe Aase Schaufel
18.11.2019
Sykehusleger i Norge har lenge rapportert stabilt høy jobbtilfredshet ( 1 ), men også høy gjennomsnittlig arbeidstid hvor hektiske dager, lange vakter og unntak fra arbeidsmiljøloven er normen ( 2 ,...
Tuva Kolstad Hertzberg, Reidar Tyssen, Helge Skirbekk, Karin Isaksson Rø
09.09.2019
Takk for tilbakemelding. Når det gjelder forskjell i arbeidssituasjonen mellom kohortene, fant vi at den yngre kohorten jobbet kortere arbeidsuke og rapporterte oftere deltidsjobb 10 år etter studiet...
Tuva Kolstad Hertzberg, Reidar Tyssen, Helge Skirbekk, Karin Isaksson Rø
24.06.2019
In 2017, the doctors’ duty to attend to their own health was included in the universal doctors’ pledge ( 1 ). Taking care of one’s own health becomes more difficult when conflicts arise between...
Tuva Kolstad Hertzberg, Reidar Tyssen, Helge Skirbekk, Karin Isaksson Rø
24.06.2019
I 2017 ble legens plikt til å ta vare på egen helse tatt inn i den universelle legeeden ( 1 ). Å ivareta egen helse blir vanskeligere når det oppstår konflikt mellom krav legen har som profesjonell...
Karin Isaksson Rø
25.03.2019
I møtet mellom pasient og lege er det ikke bare legen som tar stilling til pasientens helse, men også omvendt. Illustrasjon: Gregory Baldwin / NTB Scanpix Dette fremkommer i en kanadisk studie der 20...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
30.01.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31–5. I Tidsskriftet nr. 1/2019 på s. 33 skal det stå: Sammenlignet med allmennmedisin var det signifikant større sannsynlighet for at leger i laboratoriefag og...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
14.01.2019
Assisted dying is illegal in Norway, but surveys indicate that a majority of the population is in favour of legalisation ( 1 ). However, the issue of legalisation has not yet appeared on the...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
14.01.2019
Aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge, men spørreundersøkelser indikerer at et flertall av befolkningen er positive til legalisering ( 1 ). Like fullt har legalisering foreløpig ikke kommet på den...
Karin Isaksson Rø
08.11.2018
Hva motiverer engasjement i endringsprosesser – bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon? Illustrasjonsfoto: satenik_guzhanina/iStock «The Triple Aim» – å bedre pasientbehandling, bedre...
Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen, Judith Rosta
16.10.2018
In the wake of the #MeToo online campaign, media reports about sexual harassment and unwanted sexual attention have shaken organisations and workplaces across the world ( 1 ). In December 2017, more...
Karin Isaksson Rø, Lasse Djerv, Turid Birgitte Boye, Øivind Ekeberg
02.10.2018
Group supervision is a mandatory part of the training for specialty registrars. In this article we share some of our experience from group-based supervision in oncology. The new regulations for...
Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen, Judith Rosta
15.10.2018
I forlengelse av nettkampanjen #MeToo har fortellinger i mediene om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet rystet organisasjoner og arbeidsplasser over store deler av verden ( 1 )...
Karin Isaksson Rø, Lasse Djerv, Turid Birgitte Boye, Øivind Ekeberg
01.10.2018
Leger i spesialisering er pålagt gruppeveiledning i utdanningen. Vi deler her av våre erfaringer fra gruppebasert veiledning i onkologien. Den nye spesialistforskriften for LIS 2 og 3 som trer i...
Karin Isaksson Rø
17.09.2018
Jobben som lege er ofte engasjerende og meningsfull. I perioder kan den likevel bli overveldende, og det kan være vanskelig med balansen mellom jobb og hjem. Som rådgiver ved Villa Sana har jeg sett...