Karin Isaksson Rø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karin Isaksson Rø

Tuva Kolstad Hertzberg, Reidar Tyssen, Helge Skirbekk, Karin Isaksson Rø
09.09.2019
Takk for tilbakemelding. Når det gjelder forskjell i arbeidssituasjonen mellom kohortene, fant vi at den yngre kohorten jobbet kortere arbeidsuke og rapporterte oftere deltidsjobb 10 år etter studiet...
Tuva Kolstad Hertzberg, Reidar Tyssen, Helge Skirbekk, Karin Isaksson Rø
24.06.2019
In 2017, the doctors’ duty to attend to their own health was included in the universal doctors’ pledge ( 1 ). Taking care of one’s own health becomes more difficult when conflicts arise between...
Tuva Kolstad Hertzberg, Reidar Tyssen, Helge Skirbekk, Karin Isaksson Rø
24.06.2019
I 2017 ble legens plikt til å ta vare på egen helse tatt inn i den universelle legeeden ( 1 ). Å ivareta egen helse blir vanskeligere når det oppstår konflikt mellom krav legen har som profesjonell...
Karin Isaksson Rø
25.03.2019
I møtet mellom pasient og lege er det ikke bare legen som tar stilling til pasientens helse, men også omvendt. Illustrasjon: Gregory Baldwin / NTB Scanpix Dette fremkommer i en kanadisk studie der 20...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
30.01.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31–5. I Tidsskriftet nr. 1/2019 på s. 33 skal det stå: Sammenlignet med allmennmedisin var det signifikant større sannsynlighet for at leger i laboratoriefag og...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
14.01.2019
Assisted dying is illegal in Norway, but surveys indicate that a majority of the population is in favour of legalisation ( 1 ). However, the issue of legalisation has not yet appeared on the...
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø, Berit Bringedal, Morten Magelssen
14.01.2019
Aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge, men spørreundersøkelser indikerer at et flertall av befolkningen er positive til legalisering ( 1 ). Like fullt har legalisering foreløpig ikke kommet på den...
Karin Isaksson Rø
08.11.2018
Hva motiverer engasjement i endringsprosesser – bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon? Illustrasjonsfoto: satenik_guzhanina/iStock «The Triple Aim» – å bedre pasientbehandling, bedre...
Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen, Judith Rosta
16.10.2018
In the wake of the #MeToo online campaign, media reports about sexual harassment and unwanted sexual attention have shaken organisations and workplaces across the world ( 1 ). In December 2017, more...
Karin Isaksson Rø, Lasse Djerv, Turid Birgitte Boye, Øivind Ekeberg
02.10.2018
Group supervision is a mandatory part of the training for specialty registrars. In this article we share some of our experience from group-based supervision in oncology. The new regulations for...
Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen, Judith Rosta
15.10.2018
I forlengelse av nettkampanjen #MeToo har fortellinger i mediene om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet rystet organisasjoner og arbeidsplasser over store deler av verden ( 1 )...
Karin Isaksson Rø, Lasse Djerv, Turid Birgitte Boye, Øivind Ekeberg
01.10.2018
Leger i spesialisering er pålagt gruppeveiledning i utdanningen. Vi deler her av våre erfaringer fra gruppebasert veiledning i onkologien. Den nye spesialistforskriften for LIS 2 og 3 som trer i...
Karin Isaksson Rø
17.09.2018
Jobben som lege er ofte engasjerende og meningsfull. I perioder kan den likevel bli overveldende, og det kan være vanskelig med balansen mellom jobb og hjem. Som rådgiver ved Villa Sana har jeg sett...
Karin Isaksson Rø
19.02.2018
#metoo-kampanjen har satt et søkelys på en ukultur i yrkeslivet, også blant leger. I fokuseringen på seksuell trakassering er det viktig å ikke glemme faren for andre diskriminerende mekanismer i...
Karin Isaksson Rø
26.06.2017
Både ledere og klinikere ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene, men de velger ulike virkemidler. Hvordan kan vi legge til rette for bedre gjensidig forståelse? Illustrasjonsfoto: DN/NTB...
Karin Isaksson Rø
10.01.2017
«Særlig når ens eget nettverk ikke strekker til, eller kan brukes i den aktuelle situasjonen, kan hjelp fra en støttekollega være avgjørende.» Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik I de etiske...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
The doctors claim that in order to learn, practise and update themselves in their profession, theoretically as well as in terms of the craft, willingness with regard to a high degree of attendance in...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
Many requirements and expectations are associated with the tasks that a doctor shall perform, the means to be used to solve them and the role that doctors should assume when encountering stakeholders...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
Det knytter seg mange krav og forventninger til hvilke oppgaver en lege skal gjøre, med hvilke midler oppgavene skal løses, og hvilken rolle legene skal innta i møte med samhandlingspartnere. Mange...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
For å lære, utøve og oppdatere seg i faget, både teoretisk og håndverksmessig, kreves det ifølge legene vilje til høy grad av tilstedeværelse på jobb og stor arbeidskapasitet ( 1 ). Dette har vi i en...