Karin Isaksson Rø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karin Isaksson Rø

Karin Isaksson Rø, Olaf Gjerløw Aasland
23.02.2016
The health condition and health-related behaviour of doctors are important preconditions for optimal treatment of patients, as well as of importance to the doctors themselves ( 1  –  3 ). Doctors are...
Karin Isaksson Rø
18.11.2010
Firth-Cozens, Jenny How to survive in medicine Personally and professionally. 127 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 22 ISBN 978-1-4051-9271-2 Legers helse og velvær har...
Karin Isaksson Rø
04.09.2012
Rasmussen, Benedikte Fra en utbrent til en annen En utstrakt hånd til deg som er utbrent – eller i fare for å bli det. 173 s. Oslo: Cappelen Damm, 2012. Pris NOK 329 ISBN 978-82-02-37772-4 Den...
Karin Isaksson Rø
12.11.2013
Lund, Ole Christer Finset Selvfølelses- og mindfulness-fokusert terapi (SMFT) Manual for psykologisk behandling. 223 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 365 ISBN 978-82-05-44740-0...
Karin Isaksson Rø
30.09.2014
Brown, Brené Uperfekt Våg å vise hvem du er. 264 s. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 369ISBN 978-82-02-42753-5 En veltrent, nybakt mor med baby på den ene armen og vekter på den andre strålte på...
Karin Isaksson Rø
11.08.2015
For erfaringsdeling og felles forskningsprosjekter trenger vi samarbeid gjennom gode nettverk. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik I Norge har Legeforeningen og stiftelsen Sykehjelps- og...
Karin Isaksson Rø
24.02.2015
Leger nøler med å oppsøke behandling og er mindre sykmeldte enn befolkningen for øvrig. Sykmelding av leger som hadde oppsøkt Ressurssenter Villa Sana predikerte bedring i utbrenthet tre år senere...
Karin Isaksson Rø
01.12.2015
Det finnes ingen enkle sammenhenger mellom legers arbeidsmiljø og kvaliteten på pasientbehandlingen. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik Leger selvrapporterer sammenheng mellom hvordan de har det...
Karin Isaksson Rø, Olaf Gjerløw Aasland
23.02.2016
En viktig forutsetning for optimal pasientbehandling og av betydning for legene selv er deres egen helsetilstand og helserelaterte atferd ( 1  –  3 ). Leger har mindre sykefravær enn andre...
  •