Karen Rosendahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: karen.rosendahl@unn.no

Røntgenavdelingen, seksjon for barn

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

og

Forskningsgruppe for medisinsk avbildning

Institutt for klinisk medisin

UiT Norges arktiske universitet

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, datainnsamling, analyse av data, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset, godkjenning av innsendte manusversjon.

Karen Rosendahl er spesialist i radiologi, overlege og professor. Hun er president i European Society of Paediatric Radiology (ESPR).

Artikler av Karen Rosendahl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media