Kyssende føflekk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bildet viser en todelt melanocyttnævus langs kanten av høyre øyes øvre og nedre øyelokk hos en gutt i tenårene. Han ble henvist på grunn av to medfødte, pigmenterte føflekker lokalisert ovenfor hverandre, lateralt på høyre øyelokk. I løpet av barne- og ungdomsårene hadde de gradvis økt i størrelse og ført til kosmetiske problemer, plager med fremmedlegemefølelse og sammenklistring av øyelokkene. I generell anestesi ble det derfor utført kirurgisk fjerning av føflekkene i form av en gjennomgående, femkantet eksisjon både i øvre og nedre øyelokk. Histologisk undersøkelse viste sammensatt nævus med regelmessige nævusceller uten atypi. Ved kontroll fire måneder senere var det et godt kosmetisk resultat og normal øyelokksfunksjon.

  Medfødt, todelt nævus på øyelokkene er en sjelden tilstand som i engelskspråklig litteratur kalles kissing nevus, split nevus eller divided nevus. Betegnelsen kissing nevus henspiller på at de to nævusene berører hverandre når øyet lukkes. Slike medfødte nævuser kan i tillegg til de kosmetiske konsekvensene føre til svekket øyelokksfunksjon, tåreflod og amblyopi (1, 2). Risikoen for utvikling av melanom anses som liten (2, 3).

  Tilstanden er særlig interessant fra et embryologisk synspunkt. Øyelokkene dannes tidlig i fosterlivet, og i begynnelsen av tredje fostermåned vokser de sammen og dekker øyet. I de påfølgende ukene migrerer melanoblaster fra nevrallisten ut til huden, der de differensieres til melanocytter. Etter sjette fostermåned separeres de sammenvokste øyelokkene, slik at det dannes et øvre og et nedre øyelokk (1, 2). På denne måten vil en medfødt, melanocyttisk øyelokksnævus kunne bli delt i to og få sitt karakteristiske utseende.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media