Jøran Hjelmesæth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jøran Hjelmesæth

Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants
03.10.2017
The Norwegian curves for body mass index published in 2009 included international cut-off values for overweight and obesity in children and adolescents. Here, we present an update of this curve which...
Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants
02.10.2017
Internasjonale grenseverdier for overvekt og fedme hos barn og unge ble lagt inn på de norske kurvene for kroppsmasseindeks som ble publisert i 2009. Vi presenterer nå en oppgradert kurve der...
Jøran Hjelmesæth
05.09.2017
Richard I.G. Holt, Clive Cockram, Allan Flyvbjerg et al. Textbook of diabetes Fifth edition, 1 086 pages, tables, illustrations. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. Price GBP 200 ISBN 978-1-118-91202-...
Jøran Hjelmesæth
04.09.2017
Richard I.G. Holt, Clive Cockram, Allan Flyvbjerg et al. Textbook of diabetes 5. utg. 1 086 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. Pris GBP 200 ISBN 978-1-118-91202-7 Internasjonalt ledende...
Jøran Hjelmesæth
22.11.2016
Undertegnede er nylig blitt gjort oppmerksom på Jon Haffners viktige og gode artikkel om peroral administrasjon av vitamin B 12 ( 1 ). I Norge opereres omtrent 3 000 personer årlig for sykelig...
Jøran Hjelmesæth
04.01.2007
Fedmereduserende kirurgi gir effektiv vektreduksjon, men det mangler studier der slik behandling blir sammenliknet med intensive konservative behandlingsregimer Fysisk inaktivitet og økt kaloriinntak...
Jøran Hjelmesæth, Dag Hofsø, Martin Handeland, Line Kristin Johnson, Rune Sandbu
20.09.2007
Vektreduserende kirurgi kan være god behandling for sykelig fedme, men kan også medføre alvorlige komplikasjoner. Siden mellom 50 000 og 100 000 nordmenn kan være sykelige fete, er det klart at de...
Jøran Hjelmesæth
23.08.2007
Johan Halse utdyper problemstillingen om en eventuell sammenheng mellom rosiglitazon og hjerteinfarkt og setter spørsmålstegn ved behandlingseffekten av både pioglitazon og rosiglitazon. Det er...
Jøran Hjelmesæth
28.06.2007
New England Journal of Medicine publiserte nylig en metaanalyse basert på 42 studier av minst 24 ukers varighet. Metaanalysen konkluderte med at pasienter som bruker rosiglitazon har økt risiko for...
Jøran Hjelmesæth, Jo Røislien
18.10.2007
En fersk metaanalyse tyder på at rosiglitazon kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdom hos pasienter med type 2-diabetes. En interimsanalyse fra en pågående randomisert studie har ikke vist noen...
Jøran Hjelmesæth
18.10.2007
Det pågår en viktig debatt om mulige kardiovaskulære bivirkninger relatert til behandling med rosiglitazon. Det er ikke tvil om at temaet er kontroversielt. Selv om flere indisier støtter hypotesen...
Jøran Hjelmesæth
28.02.2008
Fedmereduserende kirurgi kan vurderes hos type 2-diabetikere med sykelig fedme som har prøvd alt annet uten å nå et tilfredsstillende behandlingsmål. Nå foreligger resultater fra den første...
Jøran Hjelmesæth
28.02.2008
Branca, F Nikogosian, H Lobstrein, T The challenge of obesity in the WHO European region and the strategies for response 232 s, tab, ill. København: WHO Europe, 2007. Pris CHF 70 ISBN 978-92-890-1408...
Jøran Hjelmesæth
01.01.2009
Bagchi, D Preuss, HG Obesity Epidemiology, pathophysiology, and prevention. 569 s, tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2007. Pris USD 150 ISBN 978-0-8493-3802-1 Forfatterne henvender seg til...
Martin Handeland, Jøran Hjelmesæth
01.01.2009
Kunnskapsgrunnlaget om forekomst, forebygging og behandling av overvekt og fedme hos norske barn bør styrkes Verdens helseorganisasjon (WHO) har observert en urovekkende og rask global økning av...
Jøran Hjelmesæth, Hege Gade
24.09.2009
Edlund, K Zethelius, B Fetma – Del 1 Medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi. 312 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 379 ISBN 978-91-44-01892-8 Edlund, K Zethelius, B Fetma...
Erlend Aune, Jon Erik Steen-Hansen, Jøran Hjelmesæth, Jan Erik Otterstad
02.12.2004
Ved akutt hjerteinfarkt er rask behandling avgjørende for overlevelse ( 1 ). Prehospital trombolytisk behandling er en relativt ny behandlingsform i Norge. Pasienter med ST-elevasjonsmyokardinfarkt...
Jan Erik Otterstad, Jøran Hjelmesæth, Torbjørn Hoffstad
06.03.2003
Vi har med interesse lest Tom Sundars reportasjer i Tidsskriftet nr. 2/2003 ( 1 ). Vi i Tønsberg mener at forutsetningene for å opprette et invasivt senter her for å utføre perkutan koronar...
Jøran Hjelmesæth
30.08.2002
Immundempende medisiner som prednisolon og ciklosporin, øker risikoen for diabetes mellitus og hjerte- og karsykdom etter nyretransplantasjon. Hensikten med dette arbeidet var å kartlegge hyppigheten...
Jøran Hjelmesæth
14.10.2014
Randomised controlled efficacy studies have been positioned at the top of the hierarchy of study designs, yet often their results have limited general applicability. Should they be knocked off their...