Jøran Hjelmesæth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jøran Hjelmesæth

Jøran Hjelmesæth, Hege Gade
24.09.2009
Edlund, K Zethelius, B Fetma – Del 1 Medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi. 312 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 379 ISBN 978-91-44-01892-8 Edlund, K Zethelius, B Fetma...
Erlend Aune, Jon Erik Steen-Hansen, Jøran Hjelmesæth, Jan Erik Otterstad
02.12.2004
Ved akutt hjerteinfarkt er rask behandling avgjørende for overlevelse ( 1 ). Prehospital trombolytisk behandling er en relativt ny behandlingsform i Norge. Pasienter med ST-elevasjonsmyokardinfarkt...
Jan Erik Otterstad, Jøran Hjelmesæth, Torbjørn Hoffstad
06.03.2003
Vi har med interesse lest Tom Sundars reportasjer i Tidsskriftet nr. 2/2003 ( 1 ). Vi i Tønsberg mener at forutsetningene for å opprette et invasivt senter her for å utføre perkutan koronar...
Jøran Hjelmesæth
30.08.2002
Immundempende medisiner som prednisolon og ciklosporin, øker risikoen for diabetes mellitus og hjerte- og karsykdom etter nyretransplantasjon. Hensikten med dette arbeidet var å kartlegge hyppigheten...
Jøran Hjelmesæth
14.10.2014
Randomised controlled efficacy studies have been positioned at the top of the hierarchy of study designs, yet often their results have limited general applicability. Should they be knocked off their...
Jøran Hjelmesæth
15.05.2012
There is a large body of evidence which suggests that weight increase in children is a natural consequence of a society with a pre-disposition to obesity According to a report from the Norwegian...
Jøran Hjelmesæth
08.01.2013
Less food and more everyday activity may be more important than physical exercise in terms of attaining weight loss. Everyone knows what it takes to lose weight: eat less and exercise more. Academics...
Mariann Mathisen, Jøran Hjelmesæth, Erlend Aune, Vidar Ruddox, Jan Erik Otterstad
20.08.2013
A steadily growing number of review articles are being published, but the methods applied to ensure that the best possible knowledge base is used vary strongly. We claim that undertaking literature...
Jøran Hjelmesæth
14.10.2014
Randomised controlled efficacy studies have been positioned at the top of the hierarchy of study designs, yet often their results have limited general applicability. Should they be knocked off their...
Jøran Hjelmesæth
08.09.2015
Stigmatising and discriminatory characterisations of people as «obese» or «overweight» should be avoided in the Journal of the Norwegian Medical Association. Venus of Willendorf – ideal of beauty...
Gudjon L. Gunnarson, Jan K. Frøyen, Rune Sandbu, Jørn Bo Thomsen, Jøran Hjelmesæth
16.06.2015
Weight-loss surgery (bariatric surgery) has become more common, and around 3 000 individuals undergo such surgery in Norway each year ( 1 , 2 ). Quality of life and obesity-related health problems...
Jøran Hjelmesæth
10.08.2000
Valdemar Grill og medarbeidere publiserte en oversiktlig og god artikkel om nye diagnostiske kriterier for diabetes mellitus i Tidsskriftet nr. 16/2000 (1). Det synes imidlertid som om en feil har...
Jøran Hjelmesæth
22.09.2005
Aktiv CMV-infeksjon firedobler risikoen for posttransplantasjonsdiabetes. Hypotesen om at forskjellige virusinfeksjoner kan utløse type 1-diabetes er velkjent, men det er utført få studier. I en stor...
Jøran Hjelmesæth, Rune Sandbu
23.09.2010
Nasjonale retningslinjer skal sikre alle sykelig overvektige lik rett til prioritert helsehjelp, utredning og behandling. Det offentlige og det private behandlingstilbudet er blitt betydelig utvidet...
Martin Handeland, Rune Sandbu, Jøran Hjelmesæth
04.03.2011
De fleste ungdommer med alvorlig fedme får vedvarende eller økende fedme i voksen alder. Tilstanden er forbundet med redusert livskvalitet og depressive symptomer, samt økt risiko for følgesykdommer...
Dag Hofsø, Erlend T. Aasheim, Torgeir T. Søvik, Gunn Signe Jakobsen, Line Kristin Johnson, Rune Sandbu, Alf Tore Aas, Jon Kristinsson, Jøran Hjelmesæth
04.10.2011
I 2004 påla Helsedepartementet de regionale helseforetakene å etablere behandlingstilbud for pasienter med sykelig overvekt, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) ≥ 40 kg/m² eller BMI ≥ 35 kg/m² med en eller...
Hege Gade, Jøran Hjelmesæth
09.08.2011
Martin, Leslie R. Haskard-Zolnierek, Kelly B. DiMatteo, M. Robin Health behavior change and treatment adherence Evidence-based guidelines for improving healthcare. 212 s, tab, ill. Oxford: Oxford...
Jøran Hjelmesæth
04.03.2011
Bray, George A. Bouchard, Claude ity Clinical applications. 3. utg. 659 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2008. Pris GBP 150 ISBN 978-1-4200-5144-5 Denne læreboken er beregnet for klinikere og...
Jøran Hjelmesæth
27.03.2012
Svendsen, Ole Lander Astrup, Arne Hansen, Gitte Stage Adipositas Sygdom, behandling og organisation. 301 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 299 ISBN 978-87-628-0966-6 Denne...
Jøran Hjelmesæth
04.09.2012
Bojs, Karin Bratt, Anna Slik påvirker genene vekten din 143 s. Oslo: Pax, 2012. Pris NOK 299 ISBN 978-82-530-3502-4 Forfatterne henvender seg spesielt til overvektige, altså majoriteten av voksne...