Jon Sudbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Sudbø

Jon Sudbø
28.05.2003
Nye anslag viser at forekomsten av kreft vil øke med 42 % for menn og 36 % for kvinner frem mot år 2020, sammenliknet med dagens nivå, først og fremst som et resultat av endret alderssammensetning i...
Jon Sudbø
28.05.2003
Trukket tilbake Les tilbaketrekkingsbrevet Munnhulekreft forutgås som oftest av lett erkjennbare forandringer i slimhinnen, noe som gir mulighet for tidlig diagnose og behandling av forstadier til...
Jon Sudbø
09.10.2003
Sol, Silverman, Oral cancer 5. utg. 212 s, tab, ill. Hamilton: BC Decker, 2003. Pris USD 70 ISBN 1 - 55009 - 215 -4 Sykelighet og dødelighet ved munnhulekreft er fortsatt høy, fordi sykdommen...
Jon Sudbø
10.01.2002
I en kort kommentar om selektive COX-2-hemmere (coxiber) i Tidsskriftet nr. 27/2001 (1) omtaler Pernille Harg & Steinar Madsen de kardiovaskulære bivirkningene av COX-2-hemmere. Denne gruppen...
Jon Sudbø, Trond Warloe, Steinar Aamdal, Albrecht Reith, Magne Bryne
30.10.2001
Basert på tidligere publiserte/aksepterte originalarbeider (20, 21, 39, 40) Kreft i munnhulen (fremre to tredeler av tunge, munnhulens gulv, harde gane, tannkjøtt og kinnslimhinne) rammer om lag 250...
Håvard E. Danielsen, Wanja Kildal, Jon Sudbø
20.02.2000
Det er vanskelig å finne områder hvor digitale prosesser og datamaskiner ikke benyttes, og medisin er ikke noe unntak. Dataassistert bildebehandling inngår allerede i mer enn 40 000 publiserte...
Wolfgang Lilleby, Jon Sudbø, Sophie D. Fosså
03.03.2005
Ny molekylærbiologisk innsikt har vist at mange krefttyper bare delvis kan forklares ved genetiske forandringer, og at eksponering for ulike miljøfaktorer/diett i minst like stor grad forklarer...