Jon Magnus Haga

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Magnus Haga

Jon Magnus Haga
15.10.2018
Lav alder ved første menstruasjon er assosiert med lang varighet av fertilitet. Studieforfatterne, fra venstre: Anne Eskild, Elisabeth K. Bjelland og Solveig Hofvind. Foto: Anne Wikdahl Haga, Ahus. I...
Jon Magnus Haga
17.09.2018
Dødeligheten ved blærekreft er ulik for kvinner og menn. Forskjeller i tumorstadium ved diagnosetidspunkt kan forklare mye av forskjellen, viser en norsk studie. I en norsk studie som nylig er...
Jon Magnus Haga
08.05.2018
Doctors are supposed to protect their patients, but sometimes societal considerations must take precedence. Photo: Sturlason It was night-time, and I was on duty in a small municipality along the E6...
Jon Magnus Haga
08.05.2018
Legen skal verne om pasienten, men noen ganger må hensynet til samfunnet gå foran. Foto: Sturlason Det var natt, og jeg hadde vakt i en liten kommune langs E6. Foran meg sto to politibetjenter med en...
Jon Magnus Haga
08.05.2018
Lamin A/C -mutasjon kan gi plutselig hjertedød uten forutgående symptomer eller tegn på dilatert kardiomyopati. Familiescreening kan være nyttig for å avdekke tidlig sykdom hos asymptomatiske bærere...
Jon Magnus Haga
05.03.2018
MR-undersøkelser gir sjelden komplikasjoner hos pasienter med pacemaker eller defibrillatorer. MR-undersøkelse. Illustrasjonsfoto: JohnnyGreig/iStock Elektromedisinske implantater påvirkes av...
Jon Magnus Haga
19.02.2018
Pasienter med mekanisk klaffeprotese lever lenger enn dem med biologisk klaffeprotese, viser en ny studie fra USA. Festing av kunstig hjerteklaff. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix...
Jon Magnus Haga
13.02.2018
Hjertestans hos toppidrettsutøvere skyldes sjelden påvisbare hjertefeil. En registerstudie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, omhandler hjertestans hos kanadiske idrettsutøvere...
Jon Magnus Haga
22.01.2018
Astronauter som oppholder seg lenge i verdensrommet, kommer hjem med en hjerne som ser litt annerledes ut. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB Scanpix I en studie som nylig er publisert i...
Jon Magnus Haga
08.01.2018
Tidlig carotiskirurgi, helst innen to uker etter hjerneslag, reduserer risiko for ny blodpropp hos pasienter med carotisstenose. I Norge drøyer behandlingen ofte lenger. Illustrasjonsfoto: Science...
Jon Magnus Haga
30.10.2017
Tilleggsbehandling med liraglutid ved type 2-diabetes synes å redusere risikoen for nyresykdom. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Type 2-diabetes er en vanlig årsak til nyresvikt. Det er vist...
Jon Magnus Haga
01.07.2014
Injuries caused by gunshots, explosions and traffic accidents account for a considerable proportion of the clinical picture in Afghan emergency units. Competence in anaesthesiology is essential to...
Jon Magnus Haga
01.07.2014
Mutilation and death are daily occurrences in the lives of many Afghans. The police are especially vulnerable. They will often be the first to arrive at the incident site after an enemy attack, and...
Jon Magnus Haga
11.11.2014
Chemical weapons are developed for the sole purpose of ruthless, blind, mass destruction. Technology and medical science are misapplied to destroy and terrorise society. A series of nerve gas attacks...
Jon Magnus Haga
03.11.2015
The migration over the Mediterranean has developed into one of the deadliest sea voyages of our age. Cynical people-smugglers are sending migrants into a predictable maritime distress situation on a...
Jon Magnus Haga
01.07.2014
Skader etter skudd, eksplosjoner og trafikkulykker utgjør en betydelig del av det kliniske bildet ved akuttmottak i Afghanistan. Anestesiologisk kompetanse er spesielt viktig for å begrense...
Jon Magnus Haga
01.07.2014
Lemlestelse og død er en del av hverdagen til mange afghanere. Politiet er spesielt utsatt. De er ofte først på skadestedet etter fiendtlige angrep og blir jevnlig også selv utsatt for...
Jon Magnus Haga
11.11.2014
Kjemiske stridsmidler utvikles målrettet for hensynsløs og blind massevold. Teknologi og legevitenskap misbrukes for å ødelegge og terrorisere samfunn. En serie nervegassangrep i Syria våren og...
Jon Magnus Haga
03.11.2015
Folkevandringen over Middelhavet har utviklet seg til å bli en av vår tids dødeligste sjøreiser. Kyniske menneskesmuglere sender daglig migranter ut i forutsigbar havsnød. Fra dette migrantfartøyet...
Jon Magnus Haga
09.02.2016
Varvin, Sverre Flukt og eksil 2. utg. 261 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 329 ISBN 978-82-15-02418-9 Varvins lærebok er skrevet for studenter i helse- og sosialfag og tar sikte på...