Kjønnsforskjeller i overlevelse ved blærekreft

Fra andre tidsskrifter Onkologi Urologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dødeligheten ved blærekreft er ulik for kvinner og menn. Forskjeller i tumorstadium ved diagnosetidspunkt kan forklare mye av forskjellen, viser en norsk studie.

  I en norsk studie som nylig er publisert i European Journal of Cancer, ble langtidsoverlevelse hos om lag 15 000 pasienter diagnostisert med blærekreft i perioden 1997–2011 undersøkt basert på data fra Kreftregisteret (1). Dødelighet knyttet til blærekreft var høyere hos kvinner enn hos menn, men kun de to første årene etter at diagnosen ble stilt. Senere var dødeligheten høyere hos menn.

  Erik Skaaheim Haug (t.v.) er urolog ved Sykehuset i Vestfold og leder for Helsedirektoratets gruppe for handlingsprogram for…
  Erik Skaaheim Haug (t.v.) er urolog ved Sykehuset i Vestfold og leder for Helsedirektoratets gruppe for handlingsprogram for blære- og urotelkreft. Bettina Kulle Andreassen og Tom Kristian Grimsrud (t.h.) er forskere ved Kreftregisteret. Alle er involvert i flere forskningsprosjekter om blærekreft basert på registerdata fra Kreftregisteret. Foto: Elisabeth Jakobsen/Kreftregisteret

  – Disse funnene er ikke overraskende, men det er første gang forskjellen er tallfestet, sier Erik Skaaheim Haug, som er urolog ved Sykehuset i Vestfold og medforfatter av studien. Kjønnsforskjellene var i hovedsak knyttet til at kvinner oftere fikk påvist en mer avansert kreftform ved diagnosetidspunktet enn menn, men også andre faktorer spiller inn, sier Haug.

  Forsiden, European Journal of Cancer
  Forsiden, European Journal of Cancer

  – Leger må være oppmerksom på at urinveisinfeksjoner som ikke gir seg etter antibiotikabehandling, kan være tegn på blærekreft, sier Bettina Kulle Andreassen, forsker ved Kreftregisteret og leder for det aktuelle forskningsprosjektet. Hun opplyser at et nytt nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft vil bli publisert høsten 2018.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media